US/CANADA

BCI BuildCentral

BCI BuildCentral utvecklar och marknadsför innovativa byggdatabaser och platsanalysprodukter som hjälper byggare, tillverkare, leverantörer, tjänsteleverantörer och investerare att upptäcka nya möjligheter och kunder. Deras fokuserade marknader inkluderar enfamiljs- och flerfamiljsbyggnation, kommersiell konstruktion, medicin, hotell, detaljhandel, gruvdrift och energi.

QuestCDN

Quest CDN, som grundades 1999, tillhandahåller SaaS-baserade budhanteringssystem för offentlig byggnation, offerter samt förfrågningsunderlag vid allmän upphandling av varor och tjänster för att maximera effektivitet och kommunikation. Applikationen utformades för att digitalisera, automatisera och effektivt hantera beslutsprocesser och fungera som informationskanal mellan köpare och leverantörer.