STRATEGI OCH AFFÄRSMODELL
Sammanför leverantörer till viktiga aktörer inom byggbranschens ekosystem genom flera produktmässiga kontaktpunkter och erbjuder insikter via data och programvara för att driva försäljningen för kunderna

Vår vision, mission och strategi

Byggfakta Groups vision är att bli en standard för byggbranschen och dess ”go-to”-plattform för försäljningsmöjligheter i byggbranschens ekosystem globalt.

Byggfakta Groups mission är att koppla samman köpare och säljare av produkter och tjänster i byggbranschen. Byggfaktas unika informationsunderlag ger kunden möjlighet till marknadsanalyser och insikter, samt möjliggör bättre och snabbare beslutsfattande.

Byggfakta Groups tillväxtplan bygger på strategiska initiativ med fokus på produktlanseringar på kärnmarknader, spetskompetens inom försäljning i olika enheter, ökad intäkt per kund, fortsatt lokal marknadskonsolidering, inträde på nya marknader och expansion av Byggfakta Groups värdeerbjudanden genom förvärv.

Tillväxtstrategin är utformad för att uppnå de finansiella målen om tvåsiffrig organisk och lönsam tillväxt, samt strategiska förvärv. Strategin bygger på Byggfakta Groups främsta styrkor och fokuserar på följande fem huvudområden:

1. Expandera nuvarande produkter till befintliga marknader.
2. Korsförsäljning av nya produkter till befintliga kunder.
3. Merförsäljning/uppgradering av nya funktioner till befintliga kunder.
4. Implementering av Byggfakta Groups försäljningsmodell i hela koncernen (särskilt i nyförvärvade bolag) samt internt utbyte av erfarenheter och information om goda arbetsmetoder s.k. ”best practice”.
5. Genomföra planerade förvärv för att få tillgång till kompletterande mjukvara samt etablera sig på nya marknader.

Vår effektiva och motståndskraftiga affärsmodell

Byggfakta Group är kärnan i byggbranschens ekosystem och kopplar samman dess aktörer genom en rad integrerade lösningar

PRODUKTER SOM GÖR SKILLNAD

Våra produkter används av företag runt om i världen varje dag. Lär dig mer om våra varumärken och produkter här.

KONCERNLEDNINGEN

Vår koncernledning bidrar med decennier av bred yrkeserfarenhet och praktisk kunskap. De ansvarar för den dagliga verksamheten och utvecklingen av Byggfakta Group i samtliga våra länder.