Norge

Byggfakta

Etablera kontakter mellan köpare och säljare av produkter och tjänster på den norska byggmarknaden. Norges största produktinformationstjänst för yrkesverksamma och konsumenter inom byggbranschen. I maj 2020 gick Norge Bygges AS samman med Byggfakta AS. Byggfakta AS är det naturliga valet för arkitekter, konsulter, utvecklare och entreprenörer när de behöver välja produkter. Vi är affärskällan för den norska byggsektorn och skapar skräddarsydda tjänster baserade på bygginformation från daglig marknadsundersökning. Information baserad på våra kontinuerliga marknadsundersökningar om vem som bygger vad, var, när och hur.

Citymark

Citymark etablerar kontakt mellan hyresgäster och hyresvärdar av kommersiella fastigheter.

Nordic Family Group

Nordic Family Group är en mediebyrå med omfattande kompetens inom kommunikation med familjer under graviditet och tidigt föräldraskap. Genom koncept som Babybox ger vi annonsörer en unik möjlighet att möta och påverka vår målgrupp – i syfte att bygga en stark relation med våra kunders varumärke.