ÅRSSTÄMMA 2024

Årsstämma 2024

Byggfakta Groups årsstämma 2024 kommer att hållas den 16 maj 2024.

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat vid bolagsstämman måste ha skickat en skriftlig begäran till styrelsen senast den 30 mars 2024.

Byggfakta Group AB
Att: Styrelsen
Löjtnantsgatan 9
82781 Ljusdal, Sweden
[email protected]