HISTORIA
Byggfakta Group har expanderat snabbt genom åren och etablerat en ledande position som mjukvaru- och informationsleverantör till byggbranschen, samt betjänar fastighets-, sjukvårds- och anbudsbranschen.

VÅR RESA

Byggfakta Groups historia sträcker sig tillbaka till 1936, då Byggnadsupplysningar (Byggfakta) grundades i Stockholm, Sverige. Delar av verksamheten flyttades till Ljusdal under 1970 -talet och så småningom flyttades också huvudkontoret till Ljusdal 1985.

Företaget förvärvades av Thomson International 1988 och såldes sedan till Segulah och Sture Wigart 1996. År 2000 förvärvades företaget av Reed Business Information och 2009 tog Docu Group över ägandet av Byggfakta. Kärnverksamheten har bedrivits i sin nuvarande form sedan 2014 då Docu Group delades upp i två enheter, en enhet verksam i de tysktalande länderna och en nordisk enhet som förvärvades av Segulah.

Under 2017 gick Stirling Square in som ägare och sedan dess har Byggfakta Group genomgått en snabb geografisk och finansiell expansion genom en kombination av organisk tillväxt och strategiska förvärv. Under åren 2014-2019 konsoliderade och befäste gamla Byggfakta Group sin närvaro i Norden och etablerade sin marknadsledande position. Under 2019 påbörjade gamla Byggfakta Group sin europeiska expansion och fullbordade förvärv i Slovakien och Tjeckien. Under 2020, i samband med att TA Associates förvärvade en del av koncernen från Stirling Square bildades Bolaget jämte dotterbolag som holdingbolag. Bolaget förvärvade sedan gamla Byggfakta Group varpå Byggfakta Group i dess nuvarande form etablerades.

Under 2020 och 2021 expanderade Byggfakta Group i Europa genom förvärv av verksamheter i Storbritannien, Portugal, Spanien och Schweiz, och har därigenom blivit en framstående europeisk aktör med flera produkterbjudanden. Koncernen har även ingått avtal om att förvärva INFO-TECHNO Baudatenbank i Österrike samt BCI, vilket kommer leda till ökad närvaro i Australien, Nya Zeeland, Asien och USA.

Byggfakta Group has expanded rapidly throughout the years
januari 2017