Storbritannien

Glenigan

Glenigan tillhandahåller den mest aktuella, omfattande och handlingsbara information om byggprojekt i Storbritannien och Irland. Deras tjänster gör det möjligt för företag som är verksamma inom alla sektorer i byggbranschen att vinna nya affärer, planera för framgång och prognostisera med förtroende.

NBS

NBS

NBS, med huvudkontor i Newcastle, är en global ledande teknikplattform som ger unikt innehåll till alla som är involverade i design, materialförsörjning och konstruktion av den byggda miljön. NBS har även etablerat verksamhet i Kanada och Australien.

CIS

CIS

Construction Information Services (CIS) är Irlands ledande leverantör av beslutsstöd till byggindustrin och andra närliggande industrier. CIS tillhandahåller omfattande, undersökt, verifierad och realtidsinformation om alla byggnadsprojekt i hela Irland – både norr och söder. Bolagets dedikerade undersökarteam, baserade i Dublin och Banbridge, tillhandahåller verifierad information om alla betydande byggprojekt i hela Irland, vilket säkerställer att bolagets kunder får de mest lönsamma och passande försäljningsmöjligheterna. CIS online plattform ger tillgång till tusentals omfattande undersökta projekt och korrekt kontaktinformation, som kan skräddarsys specifikt för att generera de mest relevanta affärsmöjligheterna.