PRESSMEDDELANDEN
2022-05-24 19:35 Kommuniké från årsstämma i BYGGFAKTA GROUP Nordic HoldCo AB (publ) Rapport bolagsstämman Bolagsstämman Bolagsinformation Svenska Noteringskrav Regulatorisk IR Nyheter
Vid årsstämma i BYGGFAKTA GROUP Nordic HoldCo AB (publ) (”Byggfakta” eller ”Bolaget”) den 24 maj 2022 beslutades följande...
2022-05-06 08:00 Delårsrapport januari - mars 2022 Svenska MAR Regulatorisk Q1 Delårsrapport Rapport IR Nyheter
1 januari – 31 mars Solid organisk tillväxt och ökat resultat“Efterfrågan på våra produkter och tjänster har...
2022-04-29 08:30 Inbjudan till presentation av Byggfaktas delårsrapport den 6 maj Övrig bolagsinformation Bolagsinformation Svenska IR Nyheter
Byggfakta Group håller en telekonferens för investerare, analytiker och media den 6 maj kl 9:00 CET med anledning av publiceringen av delårsrapporten...
2022-04-26 07:30 Byggfakta Group tillkännager förändringar i koncernledningen Personalförändring Bolagsinformation Svenska IR Nyheter
Adrian Jakobsson, CTO och medlem i koncernledningen, har valt att lämna Byggfakta Group för att fortsätta sin karriär utanför...
2022-04-22 17:45 Kallelse till Årsstämma i Byggfakta Group Nordic Holdco AB (publ) Kallelse Bolagsstämman Bolagsinformation Svenska Noteringskrav Regulatorisk IR Nyheter
Aktieägarna i BYGGFAKTA GROUP Nordic HoldCo AB (publ), org.nr 559262-7516 (”Bolaget” eller ”Byggfakta”), med säte i Ljusdal...
2022-04-22 11:15 Byggfakta Group publicerar Års- och hållbarhetsredovisning för 2021 Svenska VPML Regulatorisk Årsredovisning Rapport IR Nyheter
Byggfakta Group publicerar idag bolagets Års- och hållbarhetsredovisning för 2021 på sin webbplats. Rapporten finns tillgänglig...
2022-03-28 13:00 Valberedning utsedd inför Byggfakta Groups årsstämma 2022 Valberedning Bolagsinformation Svenska IR Nyheter
Valberedningens ledamöter inför Byggfakta Groups årsstämma 2022 har nu utsetts. I enlighet med årsstämmans beslut ska Byggfakta...
2022-03-10 10:00 Byggfakta Group donerar 1 MSEK till UNHCR för stöd till Ukraina Övrig bolagsinformation Bolagsinformation Svenska IR Nyheter
Krisen i Ukraina är en mänsklig tragedi med barn och familjer som tvingas fly sitt hemland. Byggfakta Group stöttar det ukrainska folket...
2022-03-08 17:35 Byggfakta Group förvärvar svenska Familjehemsbanken M&A Bolagshändelse Svenska Noteringskrav Regulatorisk IR Nyheter
Byggfakta Group har förvärvat 100 procent av Familjehemsbanken AB, genom sitt dotterbolag Marknadsdata Information i Ljusdal (”SSIL”)...
2022-02-17 08:00 Bokslutskommuniké januari - december 2021 Svenska MAR Regulatorisk Bokslutskommuniké Delårsrapport Rapport IR Nyheter
Moderbolaget Byggfakta Group Nordic HoldCo AB, org nr 559262-7516, bildades den 8 juli 2020. Per den 24 september 2020 förvärvades 100 procent...
2022-05-24 19:35 Kommuniké från årsstämma i BYGGFAKTA GROUP Nordic HoldCo AB (publ) Rapport bolagsstämman Bolagsstämman Bolagsinformation Svenska Noteringskrav Regulatorisk IR Nyheter
Vid årsstämma i BYGGFAKTA GROUP Nordic HoldCo AB (publ) (”Byggfakta” eller ”Bolaget”) den 24 maj 2022 beslutades följande...
2022-05-06 08:00 Delårsrapport januari - mars 2022 Svenska MAR Regulatorisk Q1 Delårsrapport Rapport IR Nyheter
1 januari – 31 mars Solid organisk tillväxt och ökat resultat“Efterfrågan på våra produkter och tjänster har...
2022-04-22 17:45 Kallelse till Årsstämma i Byggfakta Group Nordic Holdco AB (publ) Kallelse Bolagsstämman Bolagsinformation Svenska Noteringskrav Regulatorisk IR Nyheter
Aktieägarna i BYGGFAKTA GROUP Nordic HoldCo AB (publ), org.nr 559262-7516 (”Bolaget” eller ”Byggfakta”), med säte i Ljusdal...
2022-04-22 11:15 Byggfakta Group publicerar Års- och hållbarhetsredovisning för 2021 Svenska VPML Regulatorisk Årsredovisning Rapport IR Nyheter
Byggfakta Group publicerar idag bolagets Års- och hållbarhetsredovisning för 2021 på sin webbplats. Rapporten finns tillgänglig...
2022-03-08 17:35 Byggfakta Group förvärvar svenska Familjehemsbanken M&A Bolagshändelse Svenska Noteringskrav Regulatorisk IR Nyheter
Byggfakta Group har förvärvat 100 procent av Familjehemsbanken AB, genom sitt dotterbolag Marknadsdata Information i Ljusdal (”SSIL”)...
2022-02-17 08:00 Bokslutskommuniké januari - december 2021 Svenska MAR Regulatorisk Bokslutskommuniké Delårsrapport Rapport IR Nyheter
Moderbolaget Byggfakta Group Nordic HoldCo AB, org nr 559262-7516, bildades den 8 juli 2020. Per den 24 september 2020 förvärvades 100 procent...
2021-11-25 08:00 Delårsrapport januari - september 2021 Engelska Svenska MAR Regulatorisk Q3 Delårsrapport Rapport IR Nyheter
Moderbolaget Byggfakta Group Nordic HoldCo AB, org nr 559262-7516, bildades den 8 juli 2020. Per den 24 september 2020 förvärvades 100 procent...
2021-11-13 01:10 Meddelande om utnyttjande av övertilldelningsoption och avslutande av stabiliseringsperiod Övrig Bolagshändelse Svenska MAR Regulatorisk IR Nyheter
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL, USA, AUSTRALIEN, HONG KONG...
2021-11-03 20:20 Meddelande om stabiliseringsåtgärder Övrig Bolagshändelse Svenska MAR Regulatorisk IR Nyheter
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL, USA, AUSTRALIEN, HONG KONG...
2021-10-29 08:00 Byggfakta Group meddelar ökning av antalet aktier och röster Aktie Bolagshändelse Svenska LHFI Regulatorisk IR Nyheter
Antalet aktier och röster i BYGGFAKTA GROUP Nordic HoldCo AB (”Byggfakta Group” eller ”Bolaget”) har ökat till följd...
2022-04-29 08:30 Inbjudan till presentation av Byggfaktas delårsrapport den 6 maj Övrig bolagsinformation Bolagsinformation Svenska IR Nyheter
Byggfakta Group håller en telekonferens för investerare, analytiker och media den 6 maj kl 9:00 CET med anledning av publiceringen av delårsrapporten...
2022-04-26 07:30 Byggfakta Group tillkännager förändringar i koncernledningen Personalförändring Bolagsinformation Svenska IR Nyheter
Adrian Jakobsson, CTO och medlem i koncernledningen, har valt att lämna Byggfakta Group för att fortsätta sin karriär utanför...
2022-03-28 13:00 Valberedning utsedd inför Byggfakta Groups årsstämma 2022 Valberedning Bolagsinformation Svenska IR Nyheter
Valberedningens ledamöter inför Byggfakta Groups årsstämma 2022 har nu utsetts. I enlighet med årsstämmans beslut ska Byggfakta...
2022-03-10 10:00 Byggfakta Group donerar 1 MSEK till UNHCR för stöd till Ukraina Övrig bolagsinformation Bolagsinformation Svenska IR Nyheter
Krisen i Ukraina är en mänsklig tragedi med barn och familjer som tvingas fly sitt hemland. Byggfakta Group stöttar det ukrainska folket...
2022-02-10 14:30 Inbjudan till presentation av Byggfaktas bokslutskommuniké den 17 februari Övrig bolagsinformation Bolagsinformation Engelska Svenska IR Nyheter
Byggfakta Group håller en telekonferens för investerare, analytiker och media den 17 februari kl 09:00 CET med anledning av publiceringen av...
2021-11-19 09:15 Inbjudan till presentation av Byggfaktas delårsrapport den 25 november Övrig bolagsinformation Bolagsinformation Svenska IR Nyheter
Byggfakta Group håller en telekonferens för investerare, analytiker och media den 25 november kl 10:00 CET med anledning av publiceringen av...
2021-11-16 10:30 Byggfakta Group förstärker koncernledningen Personalförändring Bolagsinformation Svenska IR Nyheter
Byggfakta Group förstärker koncernledningen med Adrian Jakobsson. Adrian tillträdde tjänsten som CTO för Byggfakta Group den 15...
2021-10-29 12:00 Byggfakta Group förvärvar ledande leverantör av eTendering-lösningar i Spanien M&A Bolagshändelse Svenska IR Nyheter
Byggfakta Group har tecknat avtal om att förvärva 100 procent av Nexus IT, genom sitt portugisiska dotterbolag Vortal. Nexus IT är den ledande...
2021-10-22 07:50 Byggfakta Group slutför förvärvet av BCI Media Group M&A Bolagshändelse Svenska IR Nyheter
Byggfakta Group meddelar idag slutförandet av förvärvet av 100 procent av BCI Media Group, en ledande B2B-informationsleverantör för...

Kontakta oss

    Letar du efter våra kontor?