PRESSMEDDELANDEN
2024-05-16 15:35 Kommuniké från årsstämma i BYGGFAKTA GROUP Nordic HoldCo AB (publ) Rapport bolagsstämman Bolagsstämman Bolagsinformation English Svenska Noteringskrav Regulatorisk IR Nyheter
Vid årsstämma i BYGGFAKTA GROUP Nordic HoldCo AB (publ) (”Byggfakta” eller ”Bolaget”) den 16 maj 2024 beslutades följande...
2024-05-13 13:45 Byggfaktas ansökan om avnotering har godkänts Övrig bolagsinformation Bolagsinformation Svenska Noteringskrav Regulatorisk IR Nyheter
BYGGFAKTA GROUP Nordic HoldCo AB:s (publ) (”Byggfakta” eller ”Bolaget”) ansökan om avnotering har nu godkänts av Nasdaq...
2024-04-25 08:00 Delårsrapport januari-mars 2024 Svenska MAR Regulatorisk Q1 Delårsrapport Rapport IR Nyheter
Januari – mars Stabil inledning på året med fortsatt god efterfrågan på våra tjänster ”2024 inleds på...
2024-04-22 20:00 Byggfakta Group ansöker om avnotering Övrig Bolagshändelse Svenska Noteringskrav Regulatorisk IR Nyheter
Giant Sweden Bidco AB (”Giant BidCo”) offentliga kontanta uppköpserbjudande avseende BYGGFAKTA GROUP Nordic HoldCo AB (publ) (”Byggfakta&rdquo...
2024-04-18 08:45 Byggfakta Group publicerar Års- och hållbarhetsredovisning för 2023 Svenska VPML Regulatorisk Årsredovisning Rapport IR Nyheter
Byggfakta Group publicerar idag bolagets Års- och hållbarhetsredovisning för 2023 på sin webbplats. Rapporten finns tillgänglig...
2024-04-15 15:00 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I BYGGFAKTA GROUP NORDIC HOLDCO AB (publ) Kallelse Bolagsstämman Bolagsinformation Svenska Noteringskrav Regulatorisk IR Nyheter
BYGGFAKTA GROUP Nordic HoldCo AB (publ), org.nr 559262-7516 (”Bolaget” eller ”Byggfakta”), med säte i Ljusdal, kallar till...
2024-04-02 00:20 Uttalande från den oberoende budkommittén i Byggfakta Group med anledning av det höjda uppköpserbjudandet från Giant BidCo Övrig bolagsinformation Bolagsinformation Svenska MAR Regulatorisk IR Nyheter
Detta uttalande görs av den oberoende budkommittén i Byggfakta Group Nordic Holdco AB (“Byggfakta Group”, “Byggfakta&rdquo...
2024-02-07 08:00 Bokslutskommuniké januari-december 2023 Svenska MAR Regulatorisk Bokslutskommuniké Delårsrapport Rapport IR Nyheter
Oktober – december Januari – december Fortsatt accelererad tillväxt – stark efterfrågan på våra abonnemangstjänster...
2024-02-05 11:30 Byggfakta Group etablerar sig i Polen – förvärvar ledande polsk e-tenderingaktör M&A Bolagshändelse Svenska IR Nyheter
Byggfakta Group har tecknat avtal om att förvärva samtliga aktier i det polska bolaget Otwarty Rynek Elektroniczny (Marketplanet). Marketplanet...
2024-01-31 09:15 Inbjudan till presentation av Byggfaktas bokslutskommuniké den 7 februari Övrig bolagsinformation Bolagsinformation Svenska IR Nyheter
Byggfakta Group håller en presentation för investerare, analytiker och media den 7 februari kl. 09:00 med anledning av publiceringen av bolagets...
2024-05-16 15:35 Kommuniké från årsstämma i BYGGFAKTA GROUP Nordic HoldCo AB (publ) Rapport bolagsstämman Bolagsstämman Bolagsinformation English Svenska Noteringskrav Regulatorisk IR Nyheter
Vid årsstämma i BYGGFAKTA GROUP Nordic HoldCo AB (publ) (”Byggfakta” eller ”Bolaget”) den 16 maj 2024 beslutades följande...
2024-05-13 13:45 Byggfaktas ansökan om avnotering har godkänts Övrig bolagsinformation Bolagsinformation Svenska Noteringskrav Regulatorisk IR Nyheter
BYGGFAKTA GROUP Nordic HoldCo AB:s (publ) (”Byggfakta” eller ”Bolaget”) ansökan om avnotering har nu godkänts av Nasdaq...
2024-04-25 08:00 Delårsrapport januari-mars 2024 Svenska MAR Regulatorisk Q1 Delårsrapport Rapport IR Nyheter
Januari – mars Stabil inledning på året med fortsatt god efterfrågan på våra tjänster ”2024 inleds på...
2024-04-22 20:00 Byggfakta Group ansöker om avnotering Övrig Bolagshändelse Svenska Noteringskrav Regulatorisk IR Nyheter
Giant Sweden Bidco AB (”Giant BidCo”) offentliga kontanta uppköpserbjudande avseende BYGGFAKTA GROUP Nordic HoldCo AB (publ) (”Byggfakta&rdquo...
2024-04-18 08:45 Byggfakta Group publicerar Års- och hållbarhetsredovisning för 2023 Svenska VPML Regulatorisk Årsredovisning Rapport IR Nyheter
Byggfakta Group publicerar idag bolagets Års- och hållbarhetsredovisning för 2023 på sin webbplats. Rapporten finns tillgänglig...
2024-04-15 15:00 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I BYGGFAKTA GROUP NORDIC HOLDCO AB (publ) Kallelse Bolagsstämman Bolagsinformation Svenska Noteringskrav Regulatorisk IR Nyheter
BYGGFAKTA GROUP Nordic HoldCo AB (publ), org.nr 559262-7516 (”Bolaget” eller ”Byggfakta”), med säte i Ljusdal, kallar till...
2024-04-02 00:20 Uttalande från den oberoende budkommittén i Byggfakta Group med anledning av det höjda uppköpserbjudandet från Giant BidCo Övrig bolagsinformation Bolagsinformation Svenska MAR Regulatorisk IR Nyheter
Detta uttalande görs av den oberoende budkommittén i Byggfakta Group Nordic Holdco AB (“Byggfakta Group”, “Byggfakta&rdquo...
2024-02-07 08:00 Bokslutskommuniké januari-december 2023 Svenska MAR Regulatorisk Bokslutskommuniké Delårsrapport Rapport IR Nyheter
Oktober – december Januari – december Fortsatt accelererad tillväxt – stark efterfrågan på våra abonnemangstjänster...
2024-01-29 08:00 Peter Hedin utses till tillförordnad CFO för Byggfakta Group Personalförändring Bolagsinformation Svenska Noteringskrav Regulatorisk IR Nyheter
Peter Hedin har utsetts till tillförordnad CFO för Byggfakta Group. Peter tillträder rollen den 1 februari 2024 i samband med att nuvarande...
2024-01-25 08:00 Byggfakta Group utser Fredrik Lundqvist till ny CFO Personalförändring Bolagsinformation Svenska Noteringskrav Regulatorisk IR Nyheter
Byggfakta Group har rekryterat Fredrik Lundqvist till ny CFO för bolaget. Han tillträder sin roll i augusti 2024 och blir då även...
2024-02-05 11:30 Byggfakta Group etablerar sig i Polen – förvärvar ledande polsk e-tenderingaktör M&A Bolagshändelse Svenska IR Nyheter
Byggfakta Group har tecknat avtal om att förvärva samtliga aktier i det polska bolaget Otwarty Rynek Elektroniczny (Marketplanet). Marketplanet...
2024-01-31 09:15 Inbjudan till presentation av Byggfaktas bokslutskommuniké den 7 februari Övrig bolagsinformation Bolagsinformation Svenska IR Nyheter
Byggfakta Group håller en presentation för investerare, analytiker och media den 7 februari kl. 09:00 med anledning av publiceringen av bolagets...
2023-11-07 08:00 Byggfakta Group expanderar ytterligare i USA M&A Bolagshändelse Svenska IR Nyheter
Byggfakta Group har via sitt dotterbolag BCI Central förvärvat samtliga aktier i det amerikanska bolaget Construction Monitor, LLC (Construction...
2023-11-01 08:30 Inbjudan till presentation av Byggfaktas delårsrapport den 8 november Övrig bolagsinformation Bolagsinformation Svenska IR Nyheter
Byggfakta Group håller en presentation för investerare, analytiker och media den 8 november kl. 09:00 med anledning av publiceringen av delårsrapporten...
2023-10-04 08:00 Byggfakta presenterar strategiska initiativ och upprepar finansiella mål Other Corporate Information Bolagsinformation Svenska IR Nyheter
Byggfakta Group (”Byggfakta”) noterades i oktober 2021 och har sedan dess fortsatt att utvecklas väl. Idag har Byggfakta en unik position...
2023-09-08 09:15 Byggfakta Group publicerar agenda för bolagets kapitalmarknadsdag 2023 Other Corporate Information Bolagsinformation Svenska IR Nyheter
Byggfakta Group meddelar idag agendan för den kapitalmarknadsdag som kommer att arrangeras den 4 oktober 2023 för investerare, analytiker och...
2023-07-13 13:00 Inbjudan till presentation av Byggfaktas delårsrapport den 20 juli Other Corporate Information Bolagsinformation Svenska IR Nyheter
Byggfakta Group håller en presentation för investerare, analytiker och media den 20 juli kl. 09:00 med anledning av publiceringen av delårsrapporten...
2023-07-03 08:00 Byggfakta Group bjuder in till kapitalmarknadsdag Other Corporate Information Bolagsinformation Svenska IR Nyheter
Byggfakta Group bjuder in analytiker, aktieägare och institutionella investerare till kapitalmarknadsdag den 4 oktober 2023 på Tändstickspalatset...
2023-06-19 14:00 Byggfakta Group utnyttjar option och förvärvar resterande del av HelpHero AB M&A Bolagshändelse Svenska IR Nyheter
Byggfakta Group (Byggfakta) förvärvade 2019 delar av offertförfrågningstjänsten HelpHero AB och har fram till idag ägt 50,1...
2023-05-15 09:00 Byggfakta Group avyttrar medietitlar Other Corporate Information Bolagsinformation Svenska IR Nyheter
Byggfakta Group har ingått avtal om att sälja 33 procent av aktierna i dotterbolaget Jakt & Fiskejournalen Sverige AB till Jakt är...

Kontakta oss

    Letar du efter våra kontor?