Finland

RPT Byggfakta

Etablera kontakt mellan köpare och säljare av produkter och tjänster på den finska byggmarknaden.

ProdLib

Gratis BIM- och CAD-modeller för arkitekter och byggnadsingenjörer.

Nordic Family Group

Nordic Family Group är en mediebyrå med omfattande kompetens inom kommunikation med familjer under graviditet och tidigt föräldraskap. Genom koncept som Babybox ger vi annonsörer en unik möjlighet att möta och påverka vår målgrupp – i syfte att bygga en stark relation med våra kunders varumärke.

CityMark

CityMark är ett affärsfokuserat nav för intresserade parter på den kommersiella hyresmarknaden. CityMark kartlägger, bearbetar och distribuerar kundrelevant information från den kommersiella hyresmarknaden för hyresvärdar och leverantörer och kan därmed erbjuda rätt företag rätt kontakt vid rätt tidpunkt.

Forecon

Forecon, som grundades 2013 och har sitt huvudkontor i Tammerfors i Finland, är ett finskt forsknings- och experttjänstföretag specialiserat på att övervaka och prognostisera bygg- och fastighetsmarknaden. Historien går tillbaka till 1970-talet när VTT Technical Research Centre of Finland etablerade en forskningsenhet fokuserad på att övervaka byggmarknaden, som blev en del av Forecon 2013. Förutom den finska byggmarknaden övervakar företaget även byggmarknaden i Europa och i Baltikum.