HÅLLBARHET
Byggfakta Groups mål är att skapa förutsättningar och ett gemensamt engagemang för att bedriva långsiktiga, hållbara, lönsamma och ansvarsfulla affärer.

Vår hållbarhetsvision

Att utnyttja vår position som det ledande informations och mjukvaruföretag inom byggbranschen, för att aktivt möta branschens utmaningar kopplade till klimatkrisen.

Att vara marknadsledande i hanteringen av bolagets miljömässiga och sociala avtryck.

Byggfakta Group - Hållbarhet