FINANSIELLA MÅL OCH UTDELNINGSPOLICY

Byggfakta Groups styrelse har antagit följande finansiella mål:

Intäktstillväxt:

Byggfakta strävar efter att uppnå en årlig organisk försäljningstillväxt om minst 10% driven av tvåsiffrig organisk tillväxt av återkommande intäkter. Byggfakta strävar också efter att göra strategiska förvärv, finansierade av Bolagets starka kassaflöden, vilket kommer att addera ytterligare 5-15% till den årliga försäljningstillväxten över medellång sikt.

EBITDA-marginal:

Byggfakta strävar efter att uppnå en EBITDA-marginal om minst 40% på medellång sikt

Kapitalstruktur:

Byggfakta strävar efter att upprätthålla en nettoskuld / EBITDA-ratio under 3.0x, exklusive tillfällig påverkan från förvärv.

Utdelningspolicy:

Byggfakta avser inte att göra någon utdelning på kort till medellång sikt, eftersom Bolaget avser att nyttja allt överskjutande kassaflöde till strategiska förvärv.