Sverige

Byggfakta

Sveriges mest populära tjänster för övervakning, bearbetning och analys av byggprojektmarknaden.

Skräddarsydd bygginformation baserad på våra kontinuerliga marknadsundersökningar om vem som bygger vad, var, när och hur.

Med oss som affärspartner får du en bättre uppfattning om marknaden och en effektivare försäljnings- och marknadsföringsinsats, vilket kommer att leda till fler och bättre affärsmöjligheter och ökad försäljning.

Etablera kontakter mellan köpare och säljare av produkter och tjänster på den svenska byggmarknaden.

Sveriges största produktinformationstjänst för yrkesverksamma och konsumenter inom byggbranschen. Byggfaktadocu.se är det naturliga valet för arkitekter, konsulter, utvecklare och entreprenörer när de behöver välja produkter, och alltombostad.se är platsen att gå för privata konsumenter.

HusGuiden – Marknadsinformation för privata husägare

SSIL

Vi är en komplett leverantör av marknadsinformation inom behandlingshem och vårdhemsmarknaden samt Sveriges största plats för vårdköpare och vårdgivare. Inom SSIL erbjuder vi marknadsintelligens, informationstjänster, marknadsföringstjänster, seminarier och media genom vår marknadsledande branschtidning Omtanke.

CityMark

CityMark är ett affärsfokuserat nav för intresserade parter på den kommersiella hyresmarknaden. CityMark kartlägger, bearbetar och distribuerar kundrelevant information från den kommersiella hyresmarknaden för hyresvärdar och leverantörer och kan därmed erbjuda rätt företag rätt kontakt vid rätt tidpunkt. I företaget ingår även tidningen CityMark.

Nordic Family Group

Nordic Family Group är en mediebyrå med omfattande kompetens inom kommunikation med familjer under graviditet och tidigt föräldraskap. Genom koncept som Babybox ger vi annonsörer en unik möjlighet att möta och påverka vår målgrupp – i syfte att bygga en stark relation med våra kunders varumärke.

Svenska Media

Ett komplett medieföretag med egen redaktion, producerande tidskrifter och konceptmedier inom koncernens affärsområden.

Annonskraft

Annonsförsäljning på uppdrag av både B2B- och B2C-kunder.

HelpHero

Kopplar samman hushåll, föreningar och organisationer i behov av hjälp med större projekt med företag som leverantörer och installatörer. Avståndet mellan köpare och säljare förkortas helt enkelt. Som köpare behöver du bara skicka en förfrågan om det jobb du vill ha gjort och vi kopplar dig till en av våra professionella partners.

Fastighetssverige and Lokalnytt

Fastighetssverige och Lokalnytt är ledande mediekanaler inom den kommersiella bygg- och fastighetsbranschen. Bolagen publicerar nischade digitala nyheter, genomför konferenser och erbjuder en ledande marknadsplats som alla riktar sig till nischad B2B fastighetsindustri. Fastighetssverige och Lokalnytt innehåller de välkända webbplatserna Fastighetssverige.se, Lokalnytt.se and Nordicpropertynews.com.

Familjehemsbanken AB

Familjehemsbanken, grundat 2009, bedriver kontaktförmedling mellan familjehem och kommuner, företag och organisationer inom familjehemsvården i Sverige. Bolaget har sedan starten lyckats attrahera många av Sveriges kommuner och konsulenter som kunder och har idag fler än 200 kunder och över 100-tals lediga familjehem och andra uppdragstagare i sin databas.