OM OSS
Byggfakta Group är ett marknadsledande mjukvaru- och informationsbolag inom byggsektorn med en egenutvecklad molnbaserad tjänst och fullt integrerad data- och mjukvaruplattform. Koncernen är en betydande aktör i mittpunkten av byggbranschens ekosystem.

Ledande plattformstjänster som kopplar samman aktörer i byggbranschens värdekedja.

Byggfakta Group befinner sig i kärnan av byggbranschens ekosystem och binder samman alla dess aktörer genom att kombinera data och programvaruledda insikter för att driva kundernas försäljning. Våra databaser hjälper kunder att nå rätt målgrupp vid rätt tidpunkt genom flera produktkontaktpunkter för att öka försäljningseffektiviteten. Vi är positionerade för att driva byggbranschens digitala transformation genom vår prenumerationsbaserade plattform. Våra lösningar hjälper till att adressera kritiska aspekter i hela värdekedjan genom dataledda insikter och mjukvarubaserade arbetsflöden.

Byggfakta Group verkar genom fem affärssegment, Construction solutions Nordic (Sverige, Danmark, Norge och Finland), Construction solutions UK & International (främst Storbritannien och Irland), Construction solutions continental Europe (Portugal, Spanien, Schweiz, Tjeckien, Slovakien och Österrike), Construction solutions APAC & US (Australien, Nya Zeeland, Asien och USA) och Other operations (hälsovårdssektorn och nischmedier i Norden).

KONCERNLEDNINGEN

Vår koncernledning bidrar med decennier av bred yrkeserfarenhet och praktisk kunskap. De ansvarar för den dagliga verksamheten och utvecklingen av Byggfakta Group i samtliga våra länder.

VI ÄR ÄRLIGA MOT VARANDRA OCH KOMMER ALLTID ATT GÖRA VÅRT BÄSTA.

OPERATIONAL EXCELLENCE

Vi ger våra kunder det bästa värdet genom att kontinuerligt förfina våra processer och vår kostnadsstruktur.