Bud från Giant BidCo

Den 5 januari 2024 offentliggjorde Stirling Square, TA och Macquarie Capital, genom Giant BidCo, ett rekommenderat offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i Byggfakta Group.

Giant BidCo-webbplats

Pressmeddelande från Byggfakta Group inklusive uttalande från den oberoende budkommittén

Fairness opinion från Deloitte