ÅRSSTÄMMA 2023

Årsstämma 2023

Byggfakta Groups årsstämma 2023 kommer att hållas den 25 maj 2023 i Stockholm.

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat vid bolagsstämman måste ha skickat en skriftlig begäran till styrelsen senast den 30 mars 2023.

Byggfakta Group AB
Att: Styrelsen
Löjtnantsgatan 9
82781 Ljusdal, Sweden
[email protected]