SOCIALA ASPEKTER
De anställda på Byggfakta Group är organisationens hjärta, och som en ansvarsfull arbetsgivare omfamnar vi jämställdhet, mångfaldhet och inkludering. Precis som för våra anställda är de lokala samhällen där våra bolag verkar också en prioritet, där vi aktivt främjar en kultur av att "ge tillbaka" genom att stötta olika projekt på lokal nivå.

Mångfald, jämställdhet
och inkludering

Byggfakta Group omfamnar mångfald, jämställdhet och inkludering och säkerställer att vi inte diskriminerar befintliga anställda eller nya kandidater som potentiellt skall anställas inom koncernen.

Vi har en bra balanserad könsfördelning bland de anställda. Även om andelen män och kvinnor kan förändras från ett år till ett annat så kommer könsfördelningen att ligga så nära 50:50 som möjligt.

Gällande medelålder så besitter byggsektorn vanligtvis en hög medelålder på de anställda och dess arbetsstyrka. Däremot, som ett teknikfokuserat bolag lyckas våra affärsenheter locka mycket yngre talanger till branschen. Årligen, följer vi upp personalens medelålder och rapporterar detta tillsammans med könsfördelningen i vår årliga hållbarhetsrapport. Vidare har vi också implementerat en koncerngemensam process för att följa upp personalens välmående och dess engagemang.

Mer information om detta kan du läsa om i vår hållbarhetsrapport nedan:

Vår policy gällande mångfald, jämställdhet och inkludering kan du hitta här:

Stöd till lokalsamhället
och miljön

Byggfakta Group förstår vikten av de lokala samhällen där våra bolag verkar. Utöver vår dagliga verksamhet försöker vi göra så mycket vi kan för att stötta dessa samhällen och den lokala miljön runtomkring. Vi stöttar allt från lokala välgörenhetsorganisationer, barn- och ungdomslag inom idrott, till att återupprätta skogar nära våra kontor. Det sätt vi ger tillbaka på är lika viktigt för oss som det är för dem vi interagerar med.

I vår hållbarhetsrapport kan du läsa om hur vi stöttar lokala samhällen. Några exempel på typiska projekt vi har stöttat inkluderar:

Återställning av lokala vattendrag – Australien

Vår australienska affärsenhet SCL Schumann stöttade under 2021 Hindmarsh Island Landcare Group, som skyddar, återställer och återansluter vattendrag. Sedan pandemins början har SCL-teamet planterat en inhemsk växt för varje projekt de har arbetat med. Detta är ett initiativ som bolaget kommer att fortsätta med. Detta är också ett bra sätt för SCL Schumann att tacka sina kunder i samband med varje projekt.

SCL Schumann stöttade Hindmarsh Island Landcare Group

SCL Schumann stöttade Hindmarsh Island Landcare Group att återställa loka vattendrag

Vi stöttar våra lokala ungdomsföreningar inom olika idrotter

Byggfakta Sverige främjar barns hälsa och välmående, samt gör det möjligt för fler barn att utöva idrott.

Sponsring av lokala barn- och ungdomslag inom idrott – Sverige

I linje med vårt förhållningssätt till mångfald, jämställdhet och inkludering vill Byggfakta Group bidra till en värld där alla barn får samma möjligheter att utöva idrott. Vi vill främja barns hälsa och välbefinnande och ge dem en möjlighet att känna sig inkluderade och att de är en del av en gemenskap.

Till exempel, i Ljusdal, Sverige, där huvudkontoret är baserat, stöttar vi våra lokala ungdomsföreningar inom olika idrotter.

Trädplantering i nordöstra England – Storbritannien

Sedan 2019, har vår brittiska verksamhet NBS planterat träd i Newcastle-upon-Tyne, där kontoret är baserat. Detta som ett erkännande av deras koldioxidutsläppseffekt. Även om dessa träd inte kommer att börja klimatkompensera förrän de är fullvuxna, så har dessa återplanteringsprojekt ett större syfte, vilket är att återupprätta de lokala livsmiljöerna.

forestation-projects-uk

Ett av områdena för återplantering av skog som stöds av NBS i Crook, County Durham, Storbritannien.