Danmark

Byggefakta

Etablera kontakt mellan köpare och säljare av produkter och tjänster på den danska byggmarknaden.

Byggematerialer.dk

Danmarks största portal av produkter och byggmaterial för byggmarknaden.

Lambrecht Info

Danmarks största leverantör av offentliga bygglov inom byggsektorn.

CityMark

Affärsorienterat nav för berörda parter på den kommersiella danska hyresmarknaden.

Nordic Family Group

Nordic Family Group är en mediebyrå med omfattande kompetens inom kommunikation med familjer under graviditet och tidigt föräldraskap. Genom koncept som Babybox ger vi annonsörer en unik möjlighet att möta och påverka vår målgrupp – i syfte att bygga en stark relation med våra kunders varumärke.