PRESSMEDDELANDEN
2022-02-17 08:00 Bokslutskommuniké januari - december 2021 Svenska MAR Regulatorisk Bokslutskommuniké Delårsrapport Rapport IR Nyheter
Moderbolaget Byggfakta Group Nordic HoldCo AB, org nr 559262-7516, bildades den 8 juli 2020. Per den 24 september 2020 förvärvades 100 procent...
2022-02-10 14:30 Inbjudan till presentation av Byggfaktas bokslutskommuniké den 17 februari Övrig bolagsinformation Bolagsinformation Engelska Svenska IR Nyheter
Byggfakta Group håller en telekonferens för investerare, analytiker och media den 17 februari kl 09:00 CET med anledning av publiceringen av...
2021-11-25 08:00 Delårsrapport januari - september 2021 Engelska Svenska MAR Regulatorisk Q3 Delårsrapport Rapport IR Nyheter
Moderbolaget Byggfakta Group Nordic HoldCo AB, org nr 559262-7516, bildades den 8 juli 2020. Per den 24 september 2020 förvärvades 100 procent...
2021-11-19 09:15 Inbjudan till presentation av Byggfaktas delårsrapport den 25 november Övrig bolagsinformation Bolagsinformation Svenska IR Nyheter
Byggfakta Group håller en telekonferens för investerare, analytiker och media den 25 november kl 10:00 CET med anledning av publiceringen av...
2021-11-16 10:30 Byggfakta Group förstärker koncernledningen Personalförändring Bolagsinformation Svenska IR Nyheter
Byggfakta Group förstärker koncernledningen med Adrian Jakobsson. Adrian tillträdde tjänsten som CTO för Byggfakta Group den 15...
2021-11-13 01:10 Meddelande om utnyttjande av övertilldelningsoption och avslutande av stabiliseringsperiod Övrig Bolagshändelse Svenska MAR Regulatorisk IR Nyheter
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL, USA, AUSTRALIEN, HONG KONG...
2021-11-03 20:20 Meddelande om stabiliseringsåtgärder Övrig Bolagshändelse Svenska MAR Regulatorisk IR Nyheter
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL, USA, AUSTRALIEN, HONG KONG...
2021-10-29 12:00 Byggfakta Group förvärvar ledande leverantör av eTendering-lösningar i Spanien M&A Bolagshändelse Svenska IR Nyheter
Byggfakta Group har tecknat avtal om att förvärva 100 procent av Nexus IT, genom sitt portugisiska dotterbolag Vortal. Nexus IT är den ledande...
2021-10-29 08:00 Byggfakta Group meddelar ökning av antalet aktier och röster Aktie Bolagshändelse Svenska LHFI Regulatorisk IR Nyheter
Antalet aktier och röster i BYGGFAKTA GROUP Nordic HoldCo AB (”Byggfakta Group” eller ”Bolaget”) har ökat till följd...
2021-10-25 20:45 Meddelande om stabiliseringsåtgärder Övrig Bolagshändelse Svenska MAR Regulatorisk IR Nyheter mfn-cus-disclaimer_sv
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL, USA, AUSTRALIEN, HONG KONG...
2021-10-25 20:45 Meddelande om stabiliseringsåtgärder Övrig Bolagshändelse Svenska MAR Regulatorisk IR Nyheter mfn-cus-disclaimer_sv
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL, USA, AUSTRALIEN, HONG KONG...
2021-10-19 08:00 Byggfakta Group förvärvar informationsbolag för byggindustrin i Finland M&A Bolagshändelse Svenska Noteringskrav Regulatorisk IR Nyheter
Byggfakta Group har tecknat avtal om att förvärva 100 procent av Forecon, som är leverantör av informationstjänster till byggindustrin...
2021-10-18 16:15 Byggfakta Group beslutar, så som kommunicerats i noteringsprospektet, om nyemission av aktier genom kvittning Övrig Bolagshändelse Svenska Noteringskrav Regulatorisk IR Nyheter
I enlighet med informationen i prospektet som offentliggjordes den 6 oktober 2021, vari ett aktieägarlån från huvudägarna SSCP Bygger...
2021-10-15 08:00 Första dag för handel i Byggfakta Groups aktier på Nasdaq Stockholm Övrig bolagsinformation Bolagsinformation Svenska Noteringskrav Regulatorisk IR Nyheter mfn-cus-disclaimer_sv
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL, USA, AUSTRALIEN, HONG KONG...
2021-10-09 14:00 Byggfakta Group förvärvar ledande informationsbolag för byggindustrin i Irland M&A Bolagshändelse Svenska Noteringskrav Regulatorisk IR Nyheter
Byggfakta Group har tecknat avtal om att förvärva 100 procent av Construction Information Services (CIS), genom sitt brittiska dotterbolag Glenigan...
2021-10-06 16:30 Byggfakta Group offentliggör prospekt och pris inför börsnotering på Nasdaq Stockholm Prospekt Bolagshändelse Svenska Noteringskrav Regulatorisk IR Nyheter mfn-cus-disclaimer_sv
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL, USA, AUSTRALIEN, HONG KONG...
2021-09-27 20:30 Byggfakta Group avser att notera sina aktier på Nasdaq Stockholm Övrig bolagsinformation Bolagsinformation Svenska Noteringskrav Regulatorisk IR Nyheter mfn-cus-disclaimer_sv
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL, USA, AUSTRALIEN, HONG KONG...

Kontakta oss

    Letar du efter våra kontor?