PRESSMEDDELANDEN
2023-07-03 08:00 Byggfakta Group bjuder in till kapitalmarknadsdag Other Corporate Information Bolagsinformation Svenska IR Nyheter
Byggfakta Group bjuder in analytiker, aktieägare och institutionella investerare till kapitalmarknadsdag den 4 oktober 2023 på Tändstickspalatset...
2023-06-19 14:00 Byggfakta Group utnyttjar option och förvärvar resterande del av HelpHero AB M&A Bolagshändelse Svenska IR Nyheter
Byggfakta Group (Byggfakta) förvärvade 2019 delar av offertförfrågningstjänsten HelpHero AB och har fram till idag ägt 50,1...
2023-05-25 16:30 Kommuniké från årsstämma i BYGGFAKTA GROUP Nordic HoldCo AB (publ) Report of the AGM Bolagsstämman Bolagsinformation Svenska Noteringskrav Regulatorisk IR Nyheter
Vid årsstämma i BYGGFAKTA GROUP Nordic HoldCo AB (publ) (”Byggfakta” eller ”Bolaget”) den 25 maj 2023 beslutades följande...
2023-05-15 09:00 Byggfakta Group avyttrar medietitlar Other Corporate Information Bolagsinformation Svenska IR Nyheter
Byggfakta Group har ingått avtal om att sälja 33 procent av aktierna i dotterbolaget Jakt & Fiskejournalen Sverige AB till Jakt är...
2023-05-03 08:00 Delårsrapport januari - mars 2023 Svenska MAR Regulatorisk Q1 Delårsrapport Rapport IR Nyheter
1 januari – 31 mars Årligen återkommande intäkter över 2 miljarder ”2023 har i mångt och mycket inletts på...
2023-04-28 08:45 Byggfakta Group publicerar Års- och hållbarhetsredovisning för 2022 Svenska VPML Regulatorisk Årsredovisning Rapport IR Nyheter
Byggfakta Group publicerar idag bolagets Års- och hållbarhetsredovisning för 2022 på sin webbplats. Rapporten finns tillgänglig...
2023-04-26 10:00 Inbjudan till presentation av Byggfaktas delårsrapport den 3 maj Other Corporate Information Bolagsinformation Svenska IR Nyheter
Byggfakta Group håller en presentation för investerare, analytiker och media den 3 maj kl. 09:00 med anledning av publiceringen av delårsrapporten...
2023-04-24 15:00 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I BYGGFAKTA GROUP NORDIC HOLDCO AB (publ) Kallelse Bolagsstämman Bolagsinformation Svenska Noteringskrav Regulatorisk IR Nyheter
BYGGFAKTA GROUP Nordic HoldCo AB (publ), org.nr 559262-7516 (”Bolaget” eller ”Byggfakta”), med säte i Ljusdal, kallar till...
2023-04-21 11:00 Byggfakta Group utser ny Nordenchef Other Corporate Information Bolagsinformation Svenska IR Nyheter
Byggfakta Group har utsett Max Lagerstedt till vd för rörelsesegmentet Construction Solutions – Nordic. Rörelsesegmentet består...
2023-04-04 08:00 Byggfakta Group stärker sitt erbjudande i USA M&A Bolagshändelse Svenska IR Nyheter
Byggfakta Group har via sitt dotterbolag BCI Central förvärvat samtliga aktier i det amerikanska bolaget Pantera Global Technology, Inc. (Pantera)...
2023-04-28 08:45 Byggfakta Group publicerar Års- och hållbarhetsredovisning för 2022 Svenska VPML Regulatorisk Årsredovisning Rapport IR Nyheter
Byggfakta Group publicerar idag bolagets Års- och hållbarhetsredovisning för 2022 på sin webbplats. Rapporten finns tillgänglig...
2023-04-24 15:00 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I BYGGFAKTA GROUP NORDIC HOLDCO AB (publ) Kallelse Bolagsstämman Bolagsinformation Svenska Noteringskrav Regulatorisk IR Nyheter
BYGGFAKTA GROUP Nordic HoldCo AB (publ), org.nr 559262-7516 (”Bolaget” eller ”Byggfakta”), med säte i Ljusdal, kallar till...
2023-02-20 08:00 Återköp av aktier Byggfakta Group under vecka 7, 2023 Shares Repurchase Bolagshändelse Svenska Noteringskrav Regulatorisk IR Nyheter
Byggfakta Group Nordic HoldCo AB (publ) ("Byggfakta") har under perioden 13 februari – 17 februari 2023 återköpt sammanlagt...
2023-02-13 07:45 Återköp av aktier Byggfakta Group under vecka 6, 2023 Shares Repurchase Bolagshändelse Svenska Noteringskrav Regulatorisk IR Nyheter
Byggfakta Group Nordic HoldCo AB (publ) ("Byggfakta") har under perioden 8 februari – 10 februari 2023 återköpt sammanlagt 4...
2023-02-08 08:00 Bokslutskommuniké januari - december 2022 Svenska MAR Regulatorisk Bokslutskommuniké Delårsrapport Rapport IR Nyheter
Oktober–december Januari–december Robust avslutning på året ”2022 har till stor del präglats av makroekonomisk oro med...
2023-01-09 09:15 Återköp av aktier Byggfakta Group under vecka 1, 2023 Shares Repurchase Bolagshändelse Svenska Noteringskrav Regulatorisk IR Nyheter
Byggfakta Group Nordic HoldCo AB (publ) ("Byggfakta") har under perioden 2 januari – 6 januari 2023 återköpt sammanlagt 166...
2023-01-02 08:00 Återköp av aktier Byggfakta Group under vecka 52, 2022 Shares Repurchase Bolagshändelse Svenska Noteringskrav Regulatorisk IR Nyheter
Byggfakta Group Nordic HoldCo AB (publ) ("Byggfakta") har under perioden 26 december – 30 december 2022 återköpt sammanlagt...
2022-12-26 08:00 Återköp av aktier Byggfakta Group under vecka 51, 2022 Shares Repurchase Bolagshändelse Svenska Noteringskrav Regulatorisk IR Nyheter
Byggfakta Group Nordic HoldCo AB (publ) ("Byggfakta") har under perioden 19 december – 23 december 2022 återköpt sammanlagt...
2022-12-19 08:00 Återköp av aktier Byggfakta Group under vecka 50, 2022 Shares Repurchase Bolagshändelse Svenska Noteringskrav Regulatorisk IR Nyheter
Byggfakta Group Nordic HoldCo AB (publ) ("Byggfakta") har under perioden 12 december – 16 december 2022 återköpt sammanlagt...
2022-12-12 08:00 Återköp av aktier Byggfakta Group under vecka 49, 2022 Shares Repurchase Bolagshändelse Svenska Noteringskrav Regulatorisk IR Nyheter
Byggfakta Group Nordic HoldCo AB (publ) ("Byggfakta") har under perioden 5 december – 9 december 2022 återköpt sammanlagt 143...
2023-01-26 15:00 Byggfakta Group förstärker sitt erbjudande inom specifikation M&A Bolagshändelse Svenska IR Nyheter
Byggfakta Groups dotterbolag NBS har förvärvat konsultverksamheten Schumann International. Schumann är en av de ledande aktörerna inom...
2022-11-21 08:15 Byggfakta Group stärker ytterligare sin marknadsposition i USA M&A Bolagshändelse Svenska IR Nyheter
Byggfakta Group har förvärvat samtliga tillgångar i Bid Ocean och North America Procurement Council (NAPC) från Bid Ocean, Inc. Bid...
2022-11-03 14:00 Inbjudan till presentation av Byggfaktas delårsrapport den 10 november Other Corporate Information Bolagsinformation Svenska IR Nyheter
Byggfakta Group håller en telekonferens för investerare, analytiker och media den 10 november kl. 09:00 (CET) med anledning av publiceringen...
2022-09-23 11:20 Byggfakta Group tecknar avtal om ny lånefacilitet med SEK på 50 MEUR Other Bolagshändelse Svenska IR Nyheter
Byggfakta Group meddelar idag att bolaget utökar befintligt kreditutrymme genom att teckna avtal om en lånefacilitet med AB Svensk Exportkredit...
2022-09-02 08:00 Byggfakta Group genomför strategiskt förvärv i USA M&A Bolagshändelse Svenska IR Nyheter
Byggfakta Group har idag tecknat avtal om att förvärva 100 procent av Quest Construction Data Network (Quest CDN), genom sitt amerikanska dotterbolag...
2022-07-14 15:30 Inbjudan till presentation av Byggfaktas delårsrapport den 21 juli Other Corporate Information Bolagsinformation Svenska IR Nyheter
Byggfakta Group håller en telekonferens för investerare, analytiker och media den 21 juli kl 9:00 CET med anledning av publiceringen av delårsrapporten...
2022-05-31 08:00 Byggfakta Group stärker koncernledningen för ökad effektivitet Personalförändring Bolagsinformation Svenska IR Nyheter
Fyra nya roller adderas till Byggfaktas koncernledning, för att utveckla samverkan inom och mellan affärsområden, stärka den operativa...
2022-04-29 08:30 Inbjudan till presentation av Byggfaktas delårsrapport den 6 maj Other Corporate Information Övrig bolagsinformation Bolagsinformation Svenska IR Nyheter
Byggfakta Group håller en telekonferens för investerare, analytiker och media den 6 maj kl 9:00 CET med anledning av publiceringen av delårsrapporten...
2022-04-26 07:30 Byggfakta Group tillkännager förändringar i koncernledningen Personalförändring Bolagsinformation Svenska IR Nyheter
Adrian Jakobsson, CTO och medlem i koncernledningen, har valt att lämna Byggfakta Group för att fortsätta sin karriär utanför...
2022-03-28 13:00 Valberedning utsedd inför Byggfakta Groups årsstämma 2022 Nomination Committee Valberedning Bolagsinformation Svenska IR Nyheter
Valberedningens ledamöter inför Byggfakta Groups årsstämma 2022 har nu utsetts. I enlighet med årsstämmans beslut ska Byggfakta...

Kontakta oss

    Letar du efter våra kontor?