Byggfakta Group Nordic HoldCo AB (publ) ("Byggfakta") har under perioden 2 januari – 6 januari 2023 återköpt sammanlagt 166 000 egna aktier (ISIN-kod: SE0016798581) för att säkerställa leveransförpliktelser till deltagare i bolagets långsiktiga incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner (LTI 2022/2025).

Återköpen är en del av det återköpsprogram om maximalt 2 200 000 aktier som Byggfakta tillkännagav den 25 juli 2022. Återköpsprogrammet genomförs på Nasdaq Stockholm i enlighet med Nasdaqs Regelverk för emittenter. Syftet med återköpsprogrammet är att säkerställa leveransförpliktelser av aktier till deltagare i LTI 2022/2025.

Aktier i Byggfakta har återköpts (i SEK) enligt följande:

Datum Aggregerad daglig volym (antal aktier) Viktat genomsnittspris per dag (SEK) Totalt dagligt transaktionsvärde
02/01/2023 9 000 42,0879 378 791
03/01/2023 7 000 42,6763 298 734
04/01/2023 150 000 43,6800 6 552 000

Av ovanstående förvärv har 16 000 aktier förvärvats på Nasdaq Stockholm under ordinarie öppettider av Carnegie Investment Bank AB (publ) för Byggfaktas räkning, och 150 000 aktier i block. Efter ovanstående förvärv uppgår Byggfaktas innehav av egna aktier per den 6 januari 2023 till 1 803 352 aktier. Det totala antalet aktier i Byggfakta uppgår till 218 666 667.