Byggfakta Group håller en telekonferens för investerare, analytiker och media den 21 juli kl 9:00 CET med anledning av publiceringen av delårsrapporten för det andra kvartalet.

CEO Stefan Lindqvist och CFO Johnny Engman presenterar resultatet för det andra kvartalet 2022 och svarar på frågor. Telekonferensen hålls på engelska. Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt på webbplatsen www.byggfaktagroup.com under Investerare https://byggfaktagroup.com/sv/rapporter-och-presentationer/ innan konferensen börjar.

Byggfakta Group publicerar delårsrapporten för det andra kvartalet samma morgon, kl 08:00 CET.

Telefonnummer:

08 5051 63 86

Pinkod: 5309825#

Presentationen kan också följas live via webcast at https://tv.streamfabriken.com/byggfakta-group-q2-2022