Byggfakta Group håller en telekonferens för investerare, analytiker och media den 17 februari kl 09:00 CET med anledning av publiceringen av bokslutskommunikén för 2021.

CEO Stefan Lindqvist och CFO Johnny Engman presenterar resultatet och svarar på frågor. Telekonferensen hålls på engelska. Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt på webbplatsen www.byggfaktagroup.com under Investerare https://www.byggfaktagroup.com/sv/rapporter-och-presentationer/ innan konferensen börjar.

Byggfakta Group publicerar bokslutskommunikén för 2021 samma morgon, kl 08:00 CET.

Telefonnummer:

+46 8 5664 2703

+44 33 3300 9262

Presentationen kan också följas live via webcast på https://tv.streamfabriken.com/byggfakta-group-q4-2021.