BYGGFAKTA GROUP Nordic HoldCo AB:s (publ) (”Byggfakta” eller ”Bolaget”) ansökan om avnotering har nu godkänts av Nasdaq Stockholm. Sista dag för handel i Byggfaktas aktie på Nasdaq Stockholm är torsdagen den 23 maj 2024.

Som tidigare har meddelats har Byggfakta ansökt om avnotering av Bolagets aktie från Nasdaq Stockholm. Nasdaq Stockholm har nu godkänt ansökan och beslutat att sista dag för handel är torsdagen den 23 maj 2024.

För mer information, vänligen kontakta:

Erik Kronqvist, Head of Investor Relations

Telefon: +46 (0) 70 697 22 22

www.byggfaktagroup.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 maj 2024 kl. 13.45 (CEST).