Byggfakta Group (Byggfakta) förvärvade 2019 delar av offertförfrågningstjänsten HelpHero AB och har fram till idag ägt 50,1 procent av aktierna. Byggfakta har sedan det initiala förvärvet även haft en option om att förvärva de resterande aktierna i HelpHero. Den optionen har Byggfakta nu utnyttjat, vilket resulterar i att Byggfakta nu äger 100 procent av aktierna i HelpHero.

HelpHero har en historia som sträcker sig tillbaka till 2005 då bolaget bildades. Deras tjänst kopplar samman privatpersoner, föreningar och organisationer som behöver hjälp med större projekt, med professionella företag, installatörer och leverantörer som vill effektivisera sin marknadsföring och försäljning. I dagsläget har HelpHero verksamhet framför allt i Sverige och sedan 2019 även i Tyskland, genom dotterbolaget Profis Direkt GmbH. Under 2022 omsatte bolagen MSEK 41 med god EBITDA-marginal.

”HelpHero har utvecklats mycket väl senaste åren med lönsam tillväxt som resultat. Inte minst har utvecklingen drivits på av bolagets lyckade satsning på den tyska marknaden. HelpHeros e-tenderingplattform syftar främst till att koppla samman privatpersoner som står inför större renoveringsprojekt med professionella leverantörer vilket är ett område med fortsatt stor framtida potential. Givet ovan är det därmed fullt naturligt att vi nu utnyttjar optionen att förvärva resterande del av bolaget och gör HelpHero till ett helägt dotterbolag”, säger Dario Aganovic, vd för Byggfakta Group.

HelpHero har sedan 1 juli 2021 varit fullt ut konsoliderat i Byggfakta Group, då man utnyttjade en option för att få majoritet, och tillhör rörelsesegmentet Construction Solutions – Nordics. Slutförandet av förvärvet har därmed ingen påverkan på Byggfakta Groups omsättning eller resultat. Köpeskillingen för de resterande aktierna påverkar Byggfaktas kassaflöde under andra kvartalet 2023.