Byggfakta Group meddelar idag att bolaget utökar befintligt kreditutrymme genom att teckna avtal om en lånefacilitet med AB Svensk Exportkredit (SEK). Lånefaciliteten uppgår till 50 miljoner EUR med en löptid på tre år.

Det nya finansieringsavtalet stärker Byggfaktas finansiella position och flexibilitet, vilket ger möjlighet till att ta en fortsatt aktiv roll i konsolideringen av branschen. Lånefaciliteten ger också en ökad diversifiering av bolagets finansieringskällor och löptider.