Byggfakta Group har via sitt dotterbolag BCI Central förvärvat samtliga aktier i det amerikanska bolaget Pantera Global Technology, Inc. (Pantera). Panteras erbjudande fokuserar på upphandlingar inom den kommersiella byggsektorn. Majoriteten av intäkterna kommer från deras SaaS-baserade plattformsverktyg för att bjuda in underleverantörer att offerera tjänster.

Pantera har verksamhet i hela USA och erbjuder sina kunder i huvudsak två olika SaaS-baserade verktyg. Sedan 2010 tillhandahåller de en tjänst för byggentreprenörer att identifiera och bjuda in de bästa och mest relevanta underleverantörerna till ett specifikt byggprojekt. Beställare och leverantörer hanterar även stora delar av sin kommunikation under upphandlingen rörande olika typer av projektdetaljer inom plattformen, vilket effektiviserar upphandlingsprocessen avsevärt. Panteras egen databas med underleverantörer inom den amerikanska byggsektorn består i dagsläget av över 1,1 miljoner bolag.

Pantera erbjuder även en automatiserad och webbaserad tjänst riktad mot beställare i syfte att verifiera sina underleverantörer. Tjänsten kan exempelvis kvalitetssäkra och verifiera underleverantörers försäkringar, licenser och referenser hos den enskilda underleverantören.

”Panteras erbjudande i USA kompletterar vårt nuvarande e-Tenderingerbjudande mycket väl. Deras tjänster skapar en fantastik möjlighet för beställare och leverantörer att tidigt kopplas samman och samarbeta under anbudsprocessen. Därutöver ger detta oss en ännu bättre inblick i vilka projekt som pågår på den amerikanska marknaden vilket även stärker vårt projektinformationserbjudande. Framtida potential för den här typen av tjänster på den amerikanska marknaden är enorm, inte minst tack vare den kontinuerliga digitalisering av sektorn som sker”, säger Damian Eastman, CO-CEO APAC & US, Byggfakta Group.

Pantera omsatte 2022 cirka MUSD 1,8 med en stark EBITDA-marginal. Av bolagets totala intäkter utgörs över 80 procent av abonnemangsintäkter.

Panteras verksamhet förväntas konsolideras i Byggfakta Group i april 2023. Förvärvet beräknas ha en marginell påverkan på Byggfakta Groups resultat per aktie under 2023.