Byggfakta Group publicerar idag bolagets Års- och hållbarhetsredovisning för 2022 på sin webbplats.

Rapporten finns tillgänglig på https://www.byggfaktagroup.com/sv/rapporter-och-presentationer/. Den svenska Års- och hållbarhetsredovisningen finns även tillgänglig i European Single Electronic Format (ESEF).

Byggfakta Group har valt att inte trycka och distribuera Års- och hållbarhetsredovisningen. För den som saknar möjlighet att ta del av rapporten digitalt kan en utskriven Års- och hållbarhetsredovisning beställas genom att kontakta [email protected].