Byggfakta Group har förvärvat 100 procent av Familjehemsbanken AB, genom sitt dotterbolag Marknadsdata Information i Ljusdal (”SSIL”). Med förvärvet stärker Byggfakta Group sitt erbjudande inom verksamhetsområdet Healthcare.

Familjehemsbanken, grundat 2009, bedriver kontaktförmedling mellan familjehem och kommuner, företag och organisationer inom familjehemsvården i Sverige. Bolaget har sedan starten lyckats attrahera många av Sveriges kommuner och konsulenter som kunder och har idag fler än 200 kunder och över 1000 uppdaterade sökande familjehem i sin databas.

”Synergierna mellan Familjehemsbanken och SSIL – för vård och omsorg är stora. Vi får ett fördjupat samarbete med landets kommuner, och vi kan dessutom stärka vår position som mötesplatsen mellan civilsamhället och socialtjänsten, i syfte att applicera det på fler områden där vi kan skapa värde. Det blir ytterligare ett steg mot positionen som totalleverantör av marknadsinformation inom vård och omsorg, samt som socialtjänstens högra hand.”, säger Emmy Pettersson, Affärsområdesansvarig för Healthcare.

Familjehemsbanken hade en nettoomsättning på cirka 2,2 miljoner kronor under verksamhetsåret 2021 och har 3 anställda på huvudkontoret i Fjugesta. Bolaget konsolideras i rörelsesegmentet Other operations från och med mars.