Byggfakta Group (Byggfakta) har förvärvat cirka 73 procent av aktierna i det norska bolaget 4CastGroup AS. 4CastGroup är genom sina dotterbolag Prognosesenteret AS i Norge och Prognoscentret AB i Sverige ledande i Norden på marknadsanalyser och prognoser för bygg- och anläggningsmarknaden.

Prognosesenteret AS grundades 1978 i Norge och är sedan 1991 etablerat i Sverige genom Prognoscentret AB. Genom en kombination av statistisk analys och en omfattande kunskap och erfarenhet av bygg- och anläggningsmarknaden tas kundanpassade beslutsunderlag fram till framför allt ledningsgrupper och styrelser inom Byggindustrin. Sedan starten har Prognosesenteret varit marknadsledare i såväl Norge som Sverige med hög medial uppmärksamhet genom breda och publika marknadsprognoser.

Byggfaktas förvärv av Prognosesenteret skapar strategiska möjligheter och synergier tillsammans med Byggfaktas befintliga verksamhet inom projektinformation i Norden och Europa. Byggfakta utvecklar med Prognosesenteret ett fullskaligt erbjudande för business intelligence (BI) för bygg- och anläggningsmarknaden. Sedan tidigare äger Byggfakta det finska bolaget Forecon, ledande aktör i Finland inom samma nisch som Prognosesenteret. Genom förvärvet integreras Forecon och Prognosesenterets verksamheter i Norden.

”Byggfakta har haft ögonen på Prognosesenteret en längre tid och jag är mycket glad över att vi nu kan starta vår gemensamma resa. Bolaget passar väl in i Byggfakta Group och stärker vårt erbjudande inom business intelligence för byggbranschen. Ett BI-erbjudande som bygger på Prognosesenteret väletablerade marknadsposition och tunga kompetens inom statistisk analys kompletterar och stärker våra existerande affärsdataerbjudanden och mjukvarulösningar. Kombinationen av erbjudanden förväntas generera intäktssynergier samtidigt som tillgången till Byggfaktas data, undersökningsorganisation och koncernfunktioner öppnar upp för synergier på kostnadssidan. Genom integreringen med finska Forecon skapar vi dessutom den ledande nordiska aktören inom BI för byggbranschen med goda förutsättningar att i ett nästa steg etablera erbjudandet i fler länder inom Byggfaktas ständigt växande globala nätverk.”, säger Dario Aganovic, vd Byggfakta Group.

Den existerande ledningsgruppen kommer fortsatt att driva verksamheten under ledning av Bjørn Birkeland, vd, som kvarstår i sin roll och fortsätter att utgöra en betydande aktieägare i 4CastGroup. Alla anställda bolagssäljare kvarstår i sina befintliga roller och som minoritetsägare efter förvärvet.

”Prognosesenteret har under årens lopp vuxit till att bli den ledande aktören inom byggmarknadsprognoser och analys med två mycket starka varumärken i både Norge och Sverige. Det har varit en fantastisk resa så här långt, och det är med glädje vi nu kliver in i Byggfakta. Vi kommer nu in i ett ännu större sammanhang, där Byggfaktas befintliga kundbas och närvaro i flera intressanta marknader ger oss förutsättningar för fortsatt tillväxt och geografisk expansion”, säger Bjørn Birkeland, CEO 4CastGroup/Prognosesenteret.

4CastGroup AS med Prognosesenteret AS och Prognoscentret AB omsatte 2022 cirka MNOK 86 med god EBITDA-marginal. Av bolagets totala intäkter utgörs cirka 70 procent av abonnemangsintäkter.

4CastGroup förväntas konsolideras i Byggfakta under mars 2023 och kommer att ingå i Byggfaktas rörelsesegment Construction Solutions – Nordic. Förvärvet beräknas ha en marginell påverkan på Byggfakta Groups resultat per aktie under 2023.