Byggfakta Group har tecknat avtal om att förvärva 100 procent av Construction Information Services (CIS), genom sitt brittiska dotterbolag Glenigan. CIS är Irlands ledande leverantör av informationstjänster till byggindustrin i Nordirland och Irland. Med förvärvet expanderar Byggfakta Group sin affär inom informationstjänster till byggindustrin geografiskt.

CIS grundades 1972 och är Irlands ledande leverantör av information till byggnadsindustrin i Nordirland och Irland. Bolaget tillhandahåller omfattande och tillförlitlig marknadsinformation till byggsektorn om alla betydande byggprojekt i hela Irland.

CIS hade en nettoomsättning på cirka 1,6 miljoner euro under verksamhetsåret 2020 och har cirka 20 anställda baserade i Dublin och Banbridge.

Förvärvet av CIS stärker Glenigans position som den mest omfattande leverantören av informationstjänster för byggindustrin i Storbritannien och Irland och expanderar Byggfakta Groups internationella affär.

”När vi ville expandera och bredda vårt utbud ytterligare på de irländska marknaderna var CIS det självklara valet av bolag att förvärva. De är ett väletablerat och pålitligt varumärke i både Nordirland och Irland som tillhandahåller den bästa möjliga servicen för sina kunder. Vi ser fram emot att välkomna CIS-teamet och bygga vidare på vår gemensamma expertis för att leverera den bästa och mest pålitliga tjänsten för våra kunder ”, säger Victoria McEwen, VD för Glenigan.

CIS konsolideras i Byggfakta Group under oktober. Förvärvet bedöms ha en marginell påverkan på Byggfakta Groups vinst per aktie under innevarande räkenskapsår.