Byggfakta Group har tecknat avtal om att förvärva 100 procent av Forecon, som är leverantör av informationstjänster till byggindustrin i Finland. Med förvärvet breddar Byggfakta Group sitt erbjudande i Finland.

Forecon, som grundades 2013 och har sitt huvudkontor i Tammerfors, är ett finskt bolag inom forskning och experttjänster som specialiserat sig på att bevaka och prognostisera bygg- och fastighetsmarknaden. Bolagets historia går tillbaka till 1970-talet då VTT Technical Research Center of Finland inrättade en forskningsenhet med fokus på bevakning av byggindustrin, vilken sedan blev en del av Forecon 2013. Förutom den finska byggmarknaden bevakar bolaget också byggindustrin i Europa och Baltikum

Forecon hade en nettoomsättning på cirka 0,7 miljoner euro under verksamhetsåret 2020 och har cirka 8 anställda baserade i Tammerfors. Förvärvet av Forecon stärker positionen och breddar Byggfakta Groups erbjudande i Finland.

”Betydelsen av datadriven hantering växer i byggbranschen och tillsammans med Forecons expertis stärker vi ytterligare värdet av vår marknadsdata för våra kunder”, säger Sampsa Seppälä, VD Finland.

”Vi är glada att kunna välkomna Forecon till Byggfakta Group. Förvärvet är i linje med vår strategi att kontinuerligt komplettera vår portfölj av produkter samt tjänster och med Forecon stärker vi vår position ytterligare på den finska marknaden ”, säger Stefan Lindqvist, VD Byggfakta Group.

Slutförande av förvärvet förväntas ske under fjärde kvartalet och är föremål för sedvanliga villkor. Förvärvet bedöms ha en marginell påverkan på Byggfakta Groups vinst per aktie under innevarande räkenskapsår.