Byggfakta Group har via sitt dotterbolag BCI Central förvärvat samtliga aktier i det amerikanska bolaget Construction Monitor, LLC (Construction Monitor). Construction Monitors erbjudande fokuserar på bygglovsinformation vilken samlas in och säljs, primärt som en prenumerationstjänst, till tillverkare, huvudentreprenörer och underleverantörer inom byggbranschen.

Construction Monitor bildades 1989 och har i dagsläget cirka 1 500 prenumerationskunder. Kunderna får tillgång till information om bygglovsärenden och tillstånd för solcellsinstallation vilket är värdefull information inte minst i kundernas säljarbete. Därutöver erbjuder Construction Monitor flera mjukvarulösningar som effektiviserar och förbättrar kundernas möjligheter att sortera och besvara anbud.

”Construction Monitor är ett mycket intressant bolag som över tid byggt upp ett starkt erbjudande med goda framtidsutsikter och god lönsamhet. Därutöver kompletterar det vårt projektinformationserbjudande i USA väl. Genom förvärvet förbättrar vi kvalitén i vår projektinformationsdatabas avsevärt och vi kommer kunna använda Construction Monitors information för att uppdatera utvidga vår befintliga projektresearch i USA”, säger Damian Eastman, CO-CEO APAC & US, Byggfakta Group.

2023 förväntas Construction Monitor omsätta cirka MUSD 6 med en stark EBITDA-marginal. Av bolagets totala intäkter utgörs över 90 procent av prenumerationsintäkter.

Construction Monitors verksamhet förväntas konsolideras i Byggfakta Group i november 2023 och Construction Monitor kommer integreras i Byggfakta Groups befintliga verksamhet i USA.

Förvärvet beräknas ha en marginell påverkan på Byggfakta Groups resultat per aktie under 2023.