Byggfakta Group Nordic HoldCo AB (publ) ("Byggfakta") har under perioden 19 december – 23 december 2022 återköpt sammanlagt 207 000 egna aktier (ISIN-kod: SE0016798581) för att säkerställa leveransförpliktelser till deltagare i bolagets långsiktiga incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner (LTI 2022/2025).

Återköpen är en del av det återköpsprogram om maximalt 2 200 000 aktier som Byggfakta tillkännagav den 25 juli 2022. Återköpsprogrammet genomförs på Nasdaq Stockholm i enlighet med Nasdaqs Regelverk för emittenter. Syftet med återköpsprogrammet är att säkerställa leveransförpliktelser av aktier till deltagare i LTI 2022/2025.

Aktier i Byggfakta har återköpts (i SEK) enligt följande:

Datum Aggregerad daglig volym (antal aktier) Viktat genomsnittspris per dag (SEK) Totalt dagligt transaktionsvärde
19/12/2022 100 000 38,8300 3 883 000
19/12/2022 10 000 38,4995 384 995
20/12/2022 60 000 38,2000 2 292 000
20/12/2022 7 000 38,4475 269 133
21/12/2022 10 000 38,8358 388 358
22/12/2022 10 000 38,7907 387 907
23/12/2022 10 000 38,8468 388 468

Av ovanstående förvärv har 47 000 aktier förvärvats på Nasdaq Stockholm under ordinarie öppettider av Carnegie Investment Bank AB (publ) för Byggfaktas räkning, och 160 000 aktier i block. Efter ovanstående förvärv uppgår Byggfaktas innehav av egna aktier per den 23 december 2022 till 1 501 352 aktier. Det totala antalet aktier i Byggfakta uppgår till 218 666 667.