Byggfakta Group Nordic HoldCo AB (publ) ("Byggfakta") har under perioden 5 december – 9 december 2022 återköpt sammanlagt 143 000 egna aktier (ISIN-kod: SE0016798581) för att säkerställa leveransförpliktelser till deltagare i bolagets långsiktiga incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner (LTI 2022/2025).

Återköpen är en del av det återköpsprogram om maximalt 2 200 000 aktier som Byggfakta tillkännagav den 25 juli 2022. Återköpsprogrammet genomförs på Nasdaq Stockholm i enlighet med Nasdaqs Regelverk för emittenter. Syftet med återköpsprogrammet är att säkerställa leveransförpliktelser av aktier till deltagare i LTI 2022/2025.

Aktier i Byggfakta har återköpts (i SEK) enligt följande:

Datum Aggregerad daglig volym (antal aktier) Viktat genomsnittspris per dag (SEK) Totalt dagligt transaktionsvärde
5/12/2022 10 000 41,6328 416 328
6/12/2022 15 000 41,1775 617 663
7/12/2022 100 000 41,0000 4 100 000
7/12/2022 3 000 40,8051 122 415
9/12/2022 15 000 42,0090 630 135

Av ovanstående förvärv har 43 000 aktier förvärvats på Nasdaq Stockholm under ordinarie öppettider av Carnegie Investment Bank AB (publ) för Byggfaktas räkning, och 100 000 aktier i block. Efter ovanstående förvärv uppgår Byggfaktas innehav av egna aktier per den 9 december 2022 till 1 233 352 aktier. Det totala antalet aktier i Byggfakta uppgår till 218 666 667.