Byggfakta Group Nordic HoldCo AB (publ) ("Byggfakta") har under perioden 21 november – 25 november 2022 återköpt sammanlagt 45 200 egna aktier (ISIN-kod: SE0016798581) för att säkerställa leveransförpliktelser till deltagare i bolagets långsiktiga incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner (LTI 2022/2025).

Återköpen är en del av det återköpsprogram om maximalt 2 200 000 aktier som Byggfakta tillkännagav den 25 juli 2022. Återköpsprogrammet genomförs på Nasdaq Stockholm i enlighet med Nasdaqs Regelverk för emittenter. Syftet med återköpsprogrammet är att säkerställa leveransförpliktelser av aktier till deltagare i LTI 2022/2025.

Aktier i Byggfakta har återköpts (i SEK) enligt följande:

Datum Aggregerad daglig volym (antal aktier) Viktat genomsnittspris per dag (SEK) Totalt dagligt transaktionsvärde
22/11/2022 15 000 39,5592 593 388
23/11/2022 17 500 39,8121 696 712
24/11/2022 6 700 40,5647 271 783
25/11/2022 6 000 40,9313 245 588

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm under ordinarie öppettider av Carnegie Investment Bank AB (publ) för Byggfaktas räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår Byggfaktas innehav av egna aktier per den 25 november 2022 till 1 045 352 aktier. Det totala antalet aktier i Byggfakta uppgår till 218 666 667.