Byggfakta Group Nordic HoldCo AB (publ) ("Byggfakta") har under perioden 10 november – 11 november 2022 återköpt sammanlagt 205 518 egna aktier (ISIN-kod: SE0016798581) för att säkerställa leveransförpliktelser till deltagare i bolagets långsiktiga incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner (LTI 2022/2025).

Återköpen är en del av det återköpsprogram om maximalt 2 200 000 aktier som Byggfakta tillkännagav den 25 juli 2022. Återköpsprogrammet genomförs på Nasdaq Stockholm i enlighet med Nasdaqs Regelverk för emittenter. Syftet med återköpsprogrammet är att säkerställa leveransförpliktelser av aktier till deltagare i LTI 2022/2025.

Aktier i Byggfakta har återköpts (i SEK) enligt följande:

Datum Aggregerad daglig volym (antal aktier) Viktat genomsnittspris per dag (SEK) Totalt dagligt transaktionsvärde
10/11/2022 3 018 29,7131 89 674
10/11/2022 200 000 29,7100 5 942 000
11/11/2022 2 500 31,0000 77 500

Av ovanstående förvärv har 5 518 aktier förvärvats på Nasdaq Stockholm under ordinarie öppettider av Carnegie Investment Bank AB (publ) för Byggfaktas räkning, och 200 000 aktier i block. Efter ovanstående förvärv uppgår Byggfaktas innehav av egna aktier per den 11 november 2022 till 905 835 aktier. Det totala antalet aktier i Byggfakta uppgår till 218 666 667.