Byggfakta Group Nordic HoldCo AB (publ) ("Byggfakta") har under perioden 3 oktober – 7 oktober 2022 återköpt sammanlagt 110 000 egna aktier (ISIN-kod: SE0016798581) för att säkerställa leveransförpliktelser till deltagare i bolagets långsiktiga incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner (LTI 2022/2025).

Återköpen är en del av det återköpsprogram om maximalt 2 200 000 aktier som Byggfakta tillkännagav den 25 juli 2022. Återköpsprogrammet genomförs på Nasdaq Stockholm i enlighet med Nasdaqs Regelverk för emittenter. Syftet med återköpsprogrammet är att säkerställa leveransförpliktelser av aktier till deltagare i LTI 2022/2025.

Aktier i Byggfakta har återköpts (i SEK) enligt följande:

Datum Aggregerad daglig volym (antal aktier) Viktat genomsnittspris per dag (SEK) Totalt dagligt transaktionsvärde
03/10/2022 15 000 29,6937 445 406
04/10/2022 20 000 29,4733 589 466
05/10/2022 20 000 29,4931 589 862
06/10/2022 25 000 29,2384 730 960
07/10/2022 30 000 28,0023 840 069

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm under ordinarie öppettider av Carnegie Investment Bank AB (publ) för Byggfaktas räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår Byggfaktas innehav av egna aktier per den 7 oktober 2022 till 700 317 aktier. Det totala antalet aktier i Byggfakta uppgår till 218 666 667.