Byggfakta Group Nordic HoldCo AB (publ) ("Byggfakta") har under perioden 26 september – 30 september 2022 återköpt sammanlagt 40 500 egna aktier (ISIN-kod: SE0016798581) för att säkerställa leveransförpliktelser till deltagare i bolagets långsiktiga incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner (LTI 2022/2025).

Återköpen är en del av det återköpsprogram om maximalt 2 200 000 aktier som Byggfakta tillkännagav den 25 juli 2022. Återköpsprogrammet genomförs på Nasdaq Stockholm i enlighet med Nasdaqs Regelverk för emittenter. Syftet med återköpsprogrammet är att säkerställa leveransförpliktelser av aktier till deltagare i LTI 2022/2025.

Aktier i Byggfakta har återköpts (i SEK) enligt följande:

Datum Aggregerad daglig volym (antal aktier) Viktat genomsnittspris per dag (SEK) Totalt dagligt transaktionsvärde
26/09/2022 7 000 26,2339 183 637
27/09/2022 7 000 26,0861 182 603
28/09/2022 7 000 26,5554 185 888
29/09/2022 7 000 24,8111 173 678
30/09/2022 12 500 26,9137 336 421

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm under ordinarie öppettider av Carnegie Investment Bank AB (publ) för Byggfaktas räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår Byggfaktas innehav av egna aktier per den 30 september 2022 till 590 317 aktier. Det totala antalet aktier i Byggfakta uppgår till 218 666 667.