Byggfakta Group Nordic HoldCo AB (publ) ("Byggfakta") har under perioden 19 september – 23 september 2022 återköpt sammanlagt 35 000 egna aktier (ISIN-kod: SE0016798581) för att säkerställa leveransförpliktelser till deltagare i bolagets långsiktiga incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner (LTI 2022/2025).

Återköpen är en del av det återköpsprogram om maximalt 2 200 000 aktier som Byggfakta tillkännagav den 25 juli 2022. Återköpsprogrammet genomförs på Nasdaq Stockholm i enlighet med Nasdaqs Regelverk för emittenter. Syftet med återköpsprogrammet är att säkerställa leveransförpliktelser av aktier till deltagare i LTI 2022/2025.

Aktier i Byggfakta har återköpts (i SEK) enligt följande:

Datum Aggregerad daglig volym (antal aktier) Viktat genomsnittspris per dag (SEK) Totalt dagligt transaktionsvärde
19/09/2022 7 000 27,5135 192 595
20/09/2022 7 000 27,2092 190 464
21/09/2022 7 000 25,5020 178 514
22/09/2022 7 000 25,4884 178 419
23/09/2022 7 000 25,5259 178 681

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm under ordinarie öppettider av Carnegie Investment Bank AB (publ) för Byggfaktas räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår Byggfaktas innehav av egna aktier per den 23 september 2022 till 549 817 aktier. Det totala antalet aktier i Byggfakta uppgår till 218 666 667.