Byggfakta Group Nordic HoldCo AB (publ) ("Byggfakta") har under perioden 12 september – 16 september 2022 återköpt sammanlagt 40 000 egna aktier (ISIN-kod: SE0016798581) för att säkerställa leveransförpliktelser till deltagare i bolagets långsiktiga incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner (LTI 2022/2025).

Återköpen är en del av det återköpsprogram om maximalt 2 200 000 aktier som Byggfakta tillkännagav den 25 juli 2022. Återköpsprogrammet genomförs på Nasdaq Stockholm i enlighet med Nasdaqs Regelverk för emittenter. Syftet med återköpsprogrammet är att säkerställa leveransförpliktelser av aktier till deltagare i LTI 2022/2025.

Aktier i Byggfakta har återköpts (i SEK) enligt följande:

Datum Aggregerad daglig volym (antal aktier) Viktat genomsnittspris per dag (SEK) Totalt dagligt transaktionsvärde
12/09/2022 9 000 28,1354 253 219
13/09/2022 9 000 29,1538 262 384
14/09/2022 7 500 27,6940 207 705
15/09/2022 7 500 28,1524 211 143
16/09/2022 7 000 27,7584 194 309

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm under ordinarie öppettider av Carnegie Investment Bank AB (publ) för Byggfaktas räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår Byggfaktas innehav av egna aktier per den 16 september 2022 till 514 817 aktier. Det totala antalet aktier i Byggfakta uppgår till 218 666 667.