Byggfakta Group Nordic HoldCo AB (publ) ("Byggfakta") har under perioden 28 augusti – 1 september 2023 återköpt sammanlagt 10 000 egna aktier (ISIN-kod: SE0016798581) för att säkerställa leveransförpliktelser till deltagare i bolagets långsiktiga incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner (LTIP 2023/2026).

Återköpen är en del av det återköpsprogram om maximalt 930 000 aktier som Byggfakta tillkännagav den 18 augusti 2023. Återköpsprogrammet genomförs på Nasdaq Stockholm i enlighet med Nasdaqs Regelverk för emittenter. Syftet med återköpsprogrammet är att säkerställa leveransförpliktelser av aktier till deltagare i LTIP 2023/2026.

Aktier i Byggfakta har återköpts (i SEK) enligt följande:

Datum Aggregerad daglig volym (antal aktier) Viktat genomsnittspris per dag (SEK) Totalt dagligt transaktionsvärde
28/08/2023 2 000 29,8901 59 780
29/08/2023 2 000 29,5800 59 160
30/08/2023 2 000 28,7246 57 449
31/08/2023 2 000 29,5774 59 155
01/09/2023 2 000 30,0000 60 000

Av ovanstående förvärv har samtliga aktier förvärvats på Nasdaq Stockholm under ordinarie öppettider av Carnegie Investment Bank AB (publ) för Byggfaktas räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår Byggfaktas innehav av egna aktier per den 1 september 2023 till 2 220 000 aktier. Det totala antalet aktier och antalet utestående aktier i Byggfakta uppgår till 218 666 667 respektive
216 446 667.