Byggfakta Group Nordic HoldCo AB (publ) ("Byggfakta") har under perioden 29 augusti – 2 september 2022 återköpt sammanlagt 50 000 egna aktier (ISIN-kod: SE0016798581) för att säkerställa leveransförpliktelser till deltagare i bolagets långsiktiga incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner (LTI 2022/2025).

Återköpen är en del av det återköpsprogram om maximalt 2 200 000 aktier som Byggfakta tillkännagav den 25 juli 2022. Återköpsprogrammet genomförs på Nasdaq Stockholm i enlighet med Nasdaqs Regelverk för emittenter. Syftet med återköpsprogrammet är att säkerställa leveransförpliktelser av aktier till deltagare i LTI 2022/2025.

Aktier i Byggfakta har återköpts (i SEK) enligt följande:

Datum Aggregerad daglig volym (antal aktier) Viktat genomsnittspris per dag (SEK) Totalt dagligt transaktionsvärde
29/08/2022 10 000 29,8218 298 218
30/08/2022 10 000 29,8957 298 957
31/08/2022 10 000 29,8767 298 767
01/09/2022 10 000 29,7108 297 108
02/09/2022 10 000 29,8263 298 263

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm under ordinarie öppettider av Carnegie Investment Bank AB (publ) för Byggfaktas räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår Byggfaktas innehav av egna aktier per den 2 september 2022 till 428 817 aktier. Det totala antalet aktier i Byggfakta uppgår till 218 666 667.