Byggfakta Group Nordic HoldCo AB (publ) ("Byggfakta") har under perioden 21 augusti – 25 augusti 2023 återköpt sammanlagt 10 000 egna aktier (ISIN-kod: SE0016798581) för att säkerställa leveransförpliktelser till deltagare i bolagets långsiktiga incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner (LTIP 2023/2026).

Återköpen är en del av det återköpsprogram om maximalt 930 000 aktier som Byggfakta tillkännagav den 18 augusti 2023. Återköpsprogrammet genomförs på Nasdaq Stockholm i enlighet med Nasdaqs Regelverk för emittenter. Syftet med återköpsprogrammet är att säkerställa leveransförpliktelser av aktier till deltagare i LTIP 2023/2026.

Aktier i Byggfakta har återköpts (i SEK) enligt följande:

Datum Aggregerad daglig volym (antal aktier) Viktat genomsnittspris per dag (SEK) Totalt dagligt transaktionsvärde
21/08/2023 2 000 28,9500 57 900
22/08/2023 2 000 29,5156 59 031
23/08/2023 2 000 29,3500 58 700
24/08/2023 2 000 29,3513 58 703
25/08/2023 2 000 29,7507 59 501

Av ovanstående förvärv har samtliga aktier förvärvats på Nasdaq Stockholm under ordinarie öppettider av Carnegie Investment Bank AB (publ) för Byggfaktas räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår Byggfaktas innehav av egna aktier per den 25 augusti 2023 till 2 210 000 aktier. Det totala antalet aktier och antalet utestående aktier i Byggfakta uppgår till 218 666 667 respektive
216 456 667.