Byggfakta Group Nordic HoldCo AB (publ) ("Byggfakta") har under perioden 8 augusti – 12 augusti 2022 återköpt sammanlagt 90 000 egna aktier (ISIN-kod: SE0016798581) för att säkerställa leveransförpliktelser till deltagare i bolagets långsiktiga incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner (LTI 2022/2025).

Återköpen är en del av det återköpsprogram om maximalt 2 200 000 aktier som Byggfakta tillkännagav den 25 juli 2022. Återköpsprogrammet genomförs på Nasdaq Stockholm i enlighet med Nasdaqs Regelverk för emittenter. Syftet med återköpsprogrammet är att säkerställa leveransförpliktelser av aktier till deltagare i LTI 2022/2025.

Aktier i Byggfakta har återköpts (i SEK) enligt följande:

Datum Aggregerad daglig volym (antal aktier) Viktat genomsnittspris per dag (SEK) Totalt dagligt transaktionsvärde
08/08/2022 18 000 36,8189 662 740
09/08/2022 18 000 36,1034 649 861
10/08/2022 18 000 35,6402 641 524
11/08/2022 18 000 35,4870 638 766
12/08/2022 18 000 34,9487 629 077

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm under ordinarie öppettider av Carnegie Investment Bank AB (publ) för Byggfaktas räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår Byggfaktas innehav av egna aktier per den 12 augusti 2022 till 247 817 aktier. Det totala antalet aktier i Byggfakta uppgår till 218 666 667.