Byggfakta Group Nordic HoldCo AB (publ) ("Byggfakta") har under perioden 1 augusti – 5 augusti 2022 återköpt sammanlagt 77 817 egna aktier (ISIN-kod: SE0016798581) för att säkerställa leveransförpliktelser till deltagare i bolagets långsiktiga incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner (LTI 2022/2025).

Återköpen är en del av det återköpsprogram om maximalt 2 200 000 aktier som Byggfakta tillkännagav den 25 juli 2022. Återköpsprogrammet genomförs på Nasdaq Stockholm i enlighet med Nasdaqs Regelverk för emittenter. Syftet med återköpsprogrammet är att säkerställa leveransförpliktelser av aktier till deltagare i LTI 2022/2025.

Aktier i Byggfakta har återköpts (i SEK) enligt följande:

Datum Aggregerad daglig volym (antal aktier) Viktat genomsnittspris per dag (SEK) Totalt dagligt transaktionsvärde
01/08/2022 18 000 39,6079 712 942
02/08/2022 5 817 38,8685 226 098
03/08/2022 18 000 38,4144 691 459
04/08/2022 18 000 37,7922 680 260
05/08/2022 18 000 38,4873 674 771

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm under ordinarie öppettider av Carnegie Investment Bank AB (publ) för Byggfaktas räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår Byggfaktas innehav av egna aktier per den 5 augusti 2022 till 157 817 aktier. Det totala antalet aktier i Byggfakta uppgår till 218 666 667.