Byggfakta Group Nordic HoldCo AB (publ) ("Byggfakta") har under perioden 25 juli – 29 juli 2022 återköpt sammanlagt 80 000 egna aktier (ISIN-kod: SE0016798581) för att säkerställa leveransförpliktelser till deltagare i bolagets långsiktiga incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner (LTI 2022/2025).

Återköpen är en del av det återköpsprogram om maximalt 2 200 000 aktier som Byggfakta tillkännagav den 25 juli 2022. Återköpsprogrammet genomförs på Nasdaq Stockholm i enlighet med Nasdaqs Regelverk för emittenter. Syftet med återköpsprogrammet är att säkerställa leveransförpliktelser av aktier till deltagare i LTI 2022/2025.

Aktier i Byggfakta har återköpts (i SEK) enligt följande:

Datum Aggregerad daglig volym (antal aktier) Viktat genomsnittspris per dag (SEK) Totalt dagligt transaktionsvärde
25/07/2022 5 000 34,5380 172 690
26/07/2022 23 000 37,9148 872 040
27/07/2022 22 000 37,2298 819 056
28/07/2022 15 000 37,9051 568 577
29/07/2022 15 000 38,9883 584 825

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm under ordinarie öppettider av Carnegie Investment Bank AB (publ) för Byggfaktas räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår Byggfaktas innehav av egna aktier per den 29 juli 2022 till 80 000 aktier. Det totala antalet aktier i Byggfakta uppgår till 218 666 667.