BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT

Bolagsstyrningsrapport

Byggfaktas första bolagsstyrningsrapport kommer att upprättas för räkenskapsåret 2021.