Peter Hedin har utsetts till tillförordnad CFO för Byggfakta Group. Peter tillträder rollen den 1 februari 2024 i samband med att nuvarande CFO Johnny Engman lämnar bolaget, vilket kommunicerades i juli 2023. Uppdraget sträcker sig fram till augusti 2024 då, vilket kommunicerades i januari 2024, Fredrik Lundqvist tillträder rollen som ordinarie CFO.

Peter Hedin är i dagsläget head of group financial control inom Byggfakta Group och har varit anställd sedan mars 2023. Innan Peter började hos Byggfakta Group var han head of accounting på Tobii Dynavox. Peter har en ingenjörsexamen och en kandidatexamen i företagsekonomi, bägge från Karlstads Universitet.

Under perioden som tillförordnad CFO kommer Peter Hedin även vara en del av bolagets koncernledning. Efter perioden, och då Fredrik Lundqvist anslutit till Byggfakta Group, kommer Peter återgå till sin roll som head of group financial control.