Byggfakta Group håller en presentation för investerare, analytiker och media den 7 februari kl. 09:00 med anledning av publiceringen av bolagets bokslutskommuniké.

CEO Dario Aganovic och CFO Johnny Engman presenterar resultatet och svarar på frågor. Presentationen hålls på engelska. Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt på www.byggfaktagroup.com under Investerare innan konferensen börjar.

Byggfakta Group publicerar bokslutskommunikén samma morgon, kl. 08:00.

Om du önskar delta via webcasten gå in på länk nedan.

https://ir.financialhearings.com/byggfakta-q4-2023

Om du önskar ställa muntliga frågor via telefonkonferens registrerar du dig via länken nedan. Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till konferensen. Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor.

https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=5006682