Byggfakta Group har utsett Max Lagerstedt till vd för rörelsesegmentet Construction Solutions – Nordic. Rörelsesegmentet består av verksamheterna i de nordiska länderna och täcker samtliga delar inom Byggfaktas erbjudande.

Max Lagerstedt har lång erfarenhet från vd- och ledande chefsroller från olika bolag och branscher. Sedan 2020 arbetar Max inom Lantmännen Cerealia och har där framgångsrikt varit med att utveckla bolagets erbjudande och affär. Dessförinnan var Max närmast chef för byggmaterialdivisionen på Bergman & Beving och vd för ESSVE Group.

I sin nya roll kommer Max att ansvara för att leda och driva Byggfakta Groups arbete i Norden. Fokus kommer fortsatt vara tillväxt, såväl organisk som förvärvad, och att utveckla Byggfaktas erbjudanden i de nordiska länderna. Byggfakta Group har sedan många år ett etablerat erbjudande inom projektinformation och produktinformation i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Sedan 2022 har även Byggfaktas specifikationserbjudande etablerats i Danmark och e-Tenderingerbjudandet i Sverige.

”Vi ser stor potential för Byggfakta att fortsätta växa i de nordiska länderna. Det gäller såväl för våra mer etablerade erbjudanden inom projekt- och produktinformation som inom specifikation och e-Tendering, vidare så har vi vårt erbjudande inom fördjupad analys, som nyligen förstärktes genom förvärvet av norsksvenska Prognosesenteret. Här blir Max, i sin nya roll, central för att leda det utvecklings- och tillväxtarbetet i Norden. Max har en imponerande bakgrund och jag är övertygad om att han kommer bli ett värdefullt tillskott till Byggfakta”, säger Dario Aganovic, vd för Byggfakta Group.

Max Lagerstedt tillträder sin nya roll senast den 14 augusti 2023 och kommer att ingå i Byggfakta Groups koncernledning.