Styrelsen för Byggfakta Group Nordic HoldCo AB (publ) har idag utsett Dario Aganovic som ny VD för Byggfakta Group med tillträde den 12 oktober 2022, en roll som för närvarande innehas av Stefan Lindqvist som varit del av bolaget under 37 år. Aganovic avgick tidigare i år från sin roll som VD för AddVision, ett bolag inom AddLife Group.

Stefan Lindqvist har tidigare meddelat styrelsen att han i sinom tid och när en ny lämplig VD har identifierats, skulle vilja avgå som VD för Byggfakta Group, i syfte att fortsätta erbjuda sina tjänster till bolaget som styrelseledamot, om valberedningen rekommenderar och aktieägarna beslutar så.

Dario Aganovic har bred erfarenhet av att leda komplexa, internationella företag och skapa aktieägarvärde genom företagsutveckling i sina tidigare ledande positioner. Hans tillgänglighet har påskyndat successionsprocessen.

”Efter 37 år med Byggfakta är det dags för mig att kliva av VD-rollen. Byggfakta har varit en enorm framgångssaga som har accelererat de senaste åren och nu leder digitaliseringen av byggbranschen globalt. Jag är mycket glad över att se Dario Aganovic som min efterträdare och det faktum att han var tillgänglig var till stor del en katalysator i mitt beslut. Jag vill tacka alla våra medarbetare för de fantastiska åren tillsammans och ser fram emot att många fler kommer i en annan roll inom bolaget”, kommenterar Stefan Lindqvist, VD Byggfakta Group.

”Jag ser väldigt mycket fram emot att ta över efter Stefan och bli en del av Byggfakta. Byggfakta är en av de mest anmärkningsvärda verksamheter jag har stött på i min karriär, som erbjuder överlägset värde till sina kunder, vilket framgår av den höga tillväxt- och förnyelsegrad som företaget uppvisar i sin abonnemangsbas. Jag är vidare glad över att Stefan har för avsikt att stanna kvar i verksamheten i en annan roll inom bolaget. Hans expertis och erfarenhet kommer att fortsatt vara en värdefull resurs framöver”, säger Dario Aganovic, tillträdande VD Byggfakta Group.

”Å styrelsens vägnar vill jag tacka Stefan för hans långa mandatperiod och för hans betydelsefulla insats att bygga Byggfakta till ett globalt digitalt ekosystem och branschledare. Det är ett fantastiskt företag med en ledande marknadsposition som Dario nu tar över ledarskapet för. Varmt välkommen till Byggfakta Group Dario”, säger Henrik Lif, styrelsens ordförande.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Henrik Lif, Styrelseordförande
Telefon: +44 7551 289343
Email: [email protected]

Stefan Lindqvist, VD
Telefon: +46 (0) 706 676252
Email: [email protected]