Adrian Jakobsson, CTO och medlem i koncernledningen, har valt att lämna Byggfakta Group för att fortsätta sin karriär utanför bolaget. Adrian lämnar koncernledningen idag men kommer att vara kvar i en rådgivande roll under en kort övergångsperiod.

”Jag vill passa på att tacka Adrian för hans bidrag som CTO och medlem av koncernledningen för Byggfakta Group”, säger Stefan Lindqvist, VD Byggfakta Group.

Positionen som CTO på Byggfakta Group har under en övergångsperiod övertagits av Pär Fack.